Nyhet
24.11.2017
24.11.2017

Forbrukertilliten øker igjen

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av

Etter fall to måneder på rad, øker forbrukertillitsindeksen til 10,4 poeng i november. - Det er først og fremst troen på egen og landets økonomi som øker, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion. Fra toppnoteringen på 13,4 poeng i august, falt indeksen til 9,1 poeng i oktober. Den nye målingen viser at CCI er 7,9 poeng høyere enn på samme tid i fjor. Den ligger også 0,6 poeng over gjennomsnittet av de 11 målingene som er gjennomført i år. - Kun i august hadde nordmenn høyere tillit til egen økonomi. Samtidig ser vi at kjøpsindeksen og sannsynlighet for kjøp av forbruksgoder får et oppsving, sier Henrik Høidahl. Den relativt høye forbrukertilliten som er målt de siste månedene, gjenspeiler meldinger om lysere økonomiske utsikter, forventninger om vekst, lav arbeidsledighet og optimisme i næringslivet. Målingen er gjennomført i perioden 7. – 13. november. Neste måling kommer 15. desember. Forbrukertillitsindeksen (CCI) er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene. Les mer: Norsk Forbrukermeter november 2017

Kontaktperson: