Nyhet
29.10.2021
29.10.2021

Forbrukertilliten på nest høyeste nivå i år

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av

Forbrukertillitsindeksen (CCI) har steget svakt gjennom høsten og er nå på 6,1 poeng. Det er nest høyeste nivå målt så langt i år.

Forbrukertillitsindeksen har vært positiv i alle månedene i 2021, som betyr at det er en overvekt av optimister i befolkningen når det gjelder forventninger til egen og landets økonomi.

Vi må tilbake til 2012 for å finne en like lang rekke med positive målinger.

- Tre av de fire indikatorene som inngår i Forbrukertillitsindeksen viser en svak økning fra september. Enste unntaket er indikatoren for kjøp av større forbruksgoder kommende 12 måneder, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

Det er troen på egen økonomi om 12 måneder som øker mest fra forrige måling. Indikatorene for egen økonomi nå, og landets økonomi om 12 måneder, stiger mer moderat.

- Den første nedstengningen av Norge sendte CCI til rekordlave nivåer. Men nordmenn fikk tilbake troen på egen økonomi langt raskere enn troen på landets økonomi. Utover i 2021 har derimot troen på Norges økonomi om 12 måneder steget til rekordhøye nivåer, sier Høidahl.

Undersøkelsen er gjennomført 12. – 19. oktober i et landsrepresentativt utvalg på 1024 personer over 18 år.

Neste CCI-måling publiseres fredag 26. november.

Forbrukertillitsindeksen (Consumer Confidence Index - CCI) er et internasjonalt mål på forbrukernes tillit, og brukes i alle EU-land. Forbrukertillitsindeksen er et gjennomsnitt av forbrukernes vurdering av egen og landets økonomi og forventninger til kjøp av større forbruksgoder.

Tidligere målinger:

Kontaktperson: