Nyhet
24.9.2021
24.9.2021

Forbrukertilliten stiger i september

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av

Forbrukertilliten er nå på 5,6 poeng, som er en økning på 0,5 poeng fra august.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) har ligget over nullstreken i hele år. Det betyr at det er flere optimister enn pessimister i befolkningen.

Til sammenligning var indeksen negativ i hele 2020, bare unntatt desember.

- Med CCI over nullstreken, kan vi si at forbrukerne i overveiende grad venter en sterkere økonomi, sier Henrik Høidahl, fagsjef for politikk og samfunn i Opinion.

Gjennomsnittet for målingene så langt i år er 3,9 poeng. Indeksen var lavest i januar, med null poeng, og høyest i juli, med 8,4 poeng.

- Forventningene til egen og landets økonomi er forholdsvis stabile fra august. Det er først og fremst indikatorene for innkjøp av større forbruksgoder neste 12 måneder som bidrar til den svake økningen i den samlede forbrukertilliten i september, sier Høidahl.

Undersøkelsen er gjennomført 7.-14. september i et landsrepresentativt utvalg på 1039 personer over 18 år.

Neste CCI-måling publiseres fredag 29. oktober.

Forbrukertillitsindeksen (Consumer Confidence Index - CCI) er et internasjonalt mål på forbrukernes tillit, og brukes i alle EU-land. Forbrukertillitsindeksen er et gjennomsnitt av forbrukernes vurdering av egen og landets økonomi og forventninger til kjøp av større forbruksgoder.

Tidligere målinger:

Kontaktperson: