Nyhet
24.2.2023
24.2.2023

Forbrukertilliten stiger svakt, men er fortsatt lav

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av
Forbrukertilliten i Norge viser en svak oppgang til minus 26,5 poeng i februar, drevet av økt optimisme for landets økonomi, selv om pessimistene fortsatt dominerer ifølge Opinions nyeste måling.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er på minus 26,5 poeng i februar, opp 1,2 poeng fra januar.

Det er positive utslag fra januar til februar på alle indikatorene som inngår i forbrukertillitsmålingen.

- I likhet med forrige måling, er det troen på landets økonomi i dag, sammenlignet med for 12 måneder siden, som har størst positiv endring, sier Henrik Høidahl, fagsjef for politikk og samfunn i Opinion.

Selv om forbrukertilliten har hatt en svakt stigende trend de siste månedene, er fortsatt pessimistene i klart overtall.

I februar tror 46 prosent av befolkningen at den norske økonomien vil være dårligere om 12 måneder, mot 19 prosent som tror at den vil være bedre.

- Det er også langt flere som tror at egen økonomi vil være dårligere enn bedre ett år frem i tid, sier Høidahl.

Undersøkelsen er gjennomført 7.-14. februar i et landsrepresentativt utvalg på 1050 personer over 18 år. Neste CCI-måling publiseres fredag 31. mars.

Forbrukertillitsindeksen (Consumer Confidence Index - CCI) er et internasjonalt mål på forbrukernes tillit, og brukes i alle EU-land. Forbrukertillitsindeksen er et gjennomsnitt av forbrukernes vurdering av egen og landets økonomi og forventninger til kjøp av større forbruksgoder.

Tidligere målinger:

Kontaktperson: