Nyhet
29.4.2022
29.4.2022

Forbrukertilliten styrker seg i april

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av
Forbrukertillitsindeksen (CCI) for april viser en markant økning fra det rekordlave nivået i mars, opp fra minus 20,0 poeng til minus 14,9 poeng. Likevel er den historisk lav.

Alle indikatorene som utgjør forbrukertillitsindeksen øker fra bunnoteringen i mars, men fortsatt er tilliten på et historisk lavt nivå.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) for april viser en markant økning fra det rekordlave nivået i mars, opp fra minus 20,0 poeng til minus 14,9 poeng. Likevel er den historisk lav.

- Forbrukertillitsindeksen har hatt noen markante utslag siden omikronvarianten for alvor fikk konsekvenser i desember. Samtidig økte strømprisene kraftig. Etter ni måneder på plussiden, gikk forbrukertillitsindeksen over på minussiden, noe som innebærer at flere venter en negativ enn en positiv endring i egen og landets økonomi, sier Henrik Høidahl, fagsjef for politikk og samfunn i Opinion.

Forbrukertillitsindeksen har nå vært negativ i seks måneder på rad. Den er lavere enn i mars og april 2020, rett etter nedstengningen som følge av korona. Den er også lavere enn under finanskrisen i 2008 og oljepriskrisen i 2015-2016.

- Russlands invasjon av Ukraina og all usikkerheten det har ført med seg, forklarte i mars det kraftigste fallet i forbrukertilliten på én måned i tidsserien fra 2007. Det lave nivået må også ses i sammenheng med de høye strøm- og drivstoffprisene, økte priser på matvarer, samt varsler om flere rentehevinger, sier Høidahl.

Undersøkelsen er gjennomført 12.-19. aprili et landsrepresentativt utvalg på 1051 personer over 18 år. Neste CCI-måling publiseres fredag 27. mai.

Forbrukertillitsindeksen (Consumer Confidence Index - CCI) er et internasjonalt mål på forbrukernes tillit, og brukes i alle EU-land. Forbrukertillitsindeksen er et gjennomsnitt av forbrukernes vurdering av egen og landets økonomi og forventninger til kjøp av større forbruksgoder.

Tidligere målinger:

Kontaktperson: