Nyhet
26.6.2020
26.6.2020

Forbrukertillitsindeksen er nå høyere enn før koronakrisen

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av

Etter det dramatiske fallet i mars og april øker forbrukertilliten markant. Den er nå høyere enn før koronakrisen.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) falt dramatisk fra februar til mars og videre i april, til sitt laveste nivå i tidsserien fra 2007. I mai og juni har tilliten økt markant, viser junimålingen til Opinion.

- Vi registrerte et stemningsskifte i mai i takt med den gradvise gjenåpningen av samfunnet og lavere smitte- og innleggelsestall. Forbrukertilliten øker markant også fra mai til juni, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

Høyere enn før korona

I juni er CCI på minus 0,8 poeng. Det er en økning på 3,6 poeng fra mai. Indeksen er nå 1,8 poeng høyere enn i februar, måneden før koronakrisen inntraff, og den er 1,9 poeng høyere enn på samme tid i fjor.

- Alle de fire indikatorene som utgjør CCI øker fra mai til juni. To av dem øker signifikant. Det er troen på landets økonomi om 12 måneder, som har den klart sterkeste økningen, og troen på egen økonomi om 12 måneder. Begge disse indikatorene økte også signifikant fra april til mai, sier Høidahl.

Han forteller at det er store utslag i de tre siste målingene. For eksempel er det i juni 45 prosent som tror at situasjonen for landets økonomi om 12 måneder vil være litt eller mye bedre, mot 41 prosent i mai og 33 i april.

- Kun 32 prosent tror at landets økonomi blir litt eller mye dårligere, mot 42 prosent i mai og 57 prosent i april, sier Høidahl.

Kjøpssignal for bil og bolig

Den samlede kjøpsindeksen, som sier noe om sannsynligheten for kjøp av bil, større forbruksvarer, bolig og oppussing kommende 12 måneder øker også.

- For bare to måneder siden var kjøpsindeksen lavere enn den var både under finanskrisen og i den ganske lange perioden etter oljeprisfallet i juni  2014, sier Høidahl.

Målingen er gjennomført i perioden 9.–15. juni i et landsrepresentativt utvalg på 1000 personer over 18 år.

Forbrukertillitsindeksen er et internasjonalt mål på forbrukernes tillit, og brukes i alle EU-land. Forbrukertillitsindeksen er et gjennomsnitt av forbrukernes vurdering av egen og landets økonomi og forventninger til kjøp av større forbruksgoder.

Tidligere målinger:

Kontaktperson: