Nyhet
9.6.2023
9.6.2023

Foreldre ønsker mindre bruk av skjerm i undervisningen

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av
Blant foreldre til barn i grunnskolen ønsker halvparten (49 prosent) mindre bruk av skjerm i undervisningen. Kun 4 prosent ønsker mer skjermbruk, mens 41 prosent mener bruken er passe. De resterende 6 prosentene svarer at de ikke vet. Dette viser en ny undersøkelse fra Opinions samfunnmonitor.

Blant foreldre til barn i grunnskolen ønsker halvparten (49 prosent) mindre bruk av skjerm i undervisningen. Kun 4 prosent ønsker mer skjermbruk, mens 41 prosent mener bruken er passe. De resterende 6 prosentene svarer at de ikke vet. Dette viser en ny undersøkelse fra Opinions samfunnmonitor.

- Den siste tiden har flere profilerte nordmenn, blant annet skuespiller Ane Dahl Torp og forfatter Maja Lunde, tatt til orde for mindre skjermbruk i undervisningen på skolen. Disse tallene viser at ønsket om mindre skjermbruk ikke er begrenset til en liten gruppe, men er delt av en betydelig andel foreldre – faktisk så mange som halvparten. Det er også interessant at bare 4 prosent av foreldrene ønsker mer skjermbruk i undervisningen i grunnskolen, sier Tove Botnen som er ansvarlig for Opinions samfunnmonitor.

64 prosent av foreldrene i Oslo oppgir at de ønsker mindre skjermbruk i undervisningen i skolen, mens i Nord-Norge oppgir 38 prosent det samme.

-Dette kan ha flere forklaringer. Kanskje er det mer fokus på dette blant foreldre i Oslo, eller kan det skyldes at det brukes mer skjerm i undervisningen i hovedstaden enn i Nord-Norge, fortsetter Tove Botnen.

Foreldre bekymret for både barnas og egen skjermbruk

7 av 10 (71 prosent) foreldre er bekymret for skjermbruken til barna sine. Bekymringen øker med alderen på foreldrene.

Foreldre er også betydelig mer bekymret for sin egen skjermbruk sammenlignet med gjennomsnittet i befolkningen. Blant foreldre med barn på grunnskolen oppgir hele 44 prosent at de er bekymret for sin egen skjermbruk, mens i den generelle befolkningen i Norge oppgir 3 av 10 (29 prosent) det samme.

Ønske om å bruke mindre tid på skjerm

Hele 7 av 10 (72 prosent) foreldre ønsker å bruke mindre tid på skjerm enn de gjør i dag. Dette er høyere enn i den generelle befolkning, for 55 prosent sier de ønsker å bruke mindre tid på skjerm.

-Foreldre er ikke bare bekymret for barna sine, men mange er også bekymret for egen skjermbruk. Hele 7 av 10 foreldre ønsker å endre seg og redusere tiden de tilbringer foran skjermen. Dette handler nok om at mange foreldre ønsker å være gode rollemodeller for barna sine" sier Tove Botnen.

Flertallet i befolkningen ønsker å bruke mindre tid på skjerm enn de gjør i dag

Flertallet (55 prosent) i befolkningen ønsker å bruke mindre tid på skjerm enn de gjør i dag. 4 av 10 (42 prosent) ønsker ikke det, og resten svarer at de ikke vet.  Flere kvinner enn menn ønsker å bruke mindre tid foran skjermen.

Undersøkelsen er gjennomført i Opinions samfunnsmonitor, i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen over 18 år på 1000 personer, hvorav 207 er foreldre til barn i grunnskolen. Undersøkelsen ble gjennomført via telefon i uke 22 2023. Opinions samfunnsmonitor gjennomføres annenhver uke og belyser ulike dagsaktuelle problemstillinger i det norske samfunnet.

Les også denne artikkelen fra Opinions samfunnmonitor:

Flertall for å øke aldersgrensen på sosiale medier

Tove Botnen
Har du spørsmål til artikkelen? Kontakt Tove Botnen på tove@opinion.no
Kontaktperson: