Korona
10.5.2020
10.5.2020

Foreldre sender barna tilbake på skolen

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av
Ni av ti foreldre med barn i skolen sier ja til å sende barna tilbake til skolen, så snart den åpner. Omtrent en av ti foreldre er fortsatt usikre, og 1 prosent sier nei.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt nesten 3.000 foreldre som har barn i skolen om hva de gjør når skoler åpner opp igjen. 

For noen uker siden var tallene annerledes. Da oppga til sammen 31 prosent av foreldrene at de enten var usikre (21 prosent), eller at de ikke ville sende barna tilbake til skolen (10 prosent) så snart skolen åpner igjen.

Fra mandag 11. mai åpner alle skolene igjen. Skolene vil bruke ulik tid på å forberede skolestart, og det vil derfor være ulik oppstart rundt i landet. Fristen er at alle elevene skal være tilbake på skolen innen 15. mai 2020.

- I motsetning til for få uker siden, er det nå omtrent ingen foreldre som sier direkte nei til å sende barna sine tilbake til skolen, men en av ti er usikker. Fortsatt er enkelte foreldre bekymret og det er også situasjoner hvor eleven kan være i en risikogruppe, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Barnehager og skolene for de yngste elevene åpnet 20. april. Fra mandag til onsdag blir det gradvis åpnet for elever fra femte til tiende trinn, og for videregående skoler. Det blir opp til den enkelte rektor å finne lokalt tilpassede løsninger som ikke bryter smittevernreglene.

- Flere skoler legger fortsatt opp til noe hjemmeundervisning fremover. Skolene har vært stengt i to måneder og de aller fleste elever og foreldre ser nok veldig frem til åpning, selv om opplæringen og rutinene ikke blir helt som normalt, sier Askheim.

Opinion har publisert over 45 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med 10.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m.fl.

Ta kontakt med:
Ola Gaute Askheim

Ola Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Kontaktperson: