Nyhet
5.9.2023
5.9.2023

Forbrukertilliten øker for første gang siden april

Dette er en kommentar skrevet av
Hege Skar
Senioranalytiker
Dette er en analyse skrevet av
Hege Skar
Senioranalytiker
Nordmenn er litt mindre negative til egen og landets økonomi. Forbrukertillitsindeksen (CCI) ligger på minus 27,7 poeng i november, en økning på 4,3 poeng fra oktober.

– Tross oppgangen i november, er forbrukertilliten fortsatt på et historisk lavt nivå, sier Henrik Høidahl, fagsjef for politikk og samfunn i Opinion.

De fire siste månedene, fra august til november, har gjennomsnittet av CCI vært minus 29,0 poeng. De foregående fire månedene, fra april til juli, var gjennomsnittet 19,4 poeng.

Grafikk av Nora Clausen, Opinion.

– Det forteller noe om den økende usikkerheten som mange har følt på utover sommeren og høsten, sier Høidahl.

I november er det særlig optimismen knyttet til egen og landets økonomi fremover som øker. Samtidig er trenden motsatt når det gjelder synet på egen økonomi i dag, sammenlignet med for ett år siden.

Om målingen

Undersøkelsen er gjennomført 8.-16. september i et landsrepresentativt utvalg på 1052 personer over 18 år. Neste CCI-måling publiseres fredag 16. desember.

Forbrukertillitsindeksen (Consumer Confidence Index – CCI) er et internasjonalt mål på forbrukernes tillit, og brukes i alle EU-land. Forbrukertillitsindeksen er et gjennomsnitt av forbrukernes vurdering av egen og landets økonomi og forventninger til kjøp av større forbruksgoder.