Nyhet
6.9.2023
6.9.2023

Fortsatt historisk lav forbrukertillit

Dette er en kommentar skrevet av
Nora Clausen
Seniorrådgiver
Dette er en analyse skrevet av
Nora Clausen
Seniorrådgiver
Forbrukertillitsindeksen (CCI) er på minus 24,3 poeng i juni, en økning på 1,6 poeng fra mai. Gjennomsnittet for første halvår 2023 er minus 24,8 poeng.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er på minus 24,3 poeng i juni, en økning på 1,6 poeng fra mai.

CCI siste 12 måneder.

Gjennomsnittet for første halvår 2023 er minus 24,8 poeng.

– Forbrukertillitsindeksen er fortsatt historisk svak, sier Henrik Høidahl, fagsjef for politikk og samfunn i Opinion.

Seks av ti nordmenn (58 %) oppgir at de har dårligere økonomi i dag, enn for 12 måneder siden. Fire av ti (41 %) tror at økonomien deres vil være dårligere enn i dag, 12 måneder frem i tid.

Undersøkelsen er gjennomført 13.-20. juni i et landsrepresentativt utvalg på 1086 personer over 18 år. Neste CCI-måling publiseres fredag 25. august.

Forbrukertillitsindeksen (Consumer Confidence Index – CCI) er et internasjonalt mål på forbrukernes tillit, og brukes i alle EU-land. Forbrukertillitsindeksen er et gjennomsnitt av forbrukernes vurdering av egen og landets økonomi og forventninger til kjøp av større forbruksgoder.

Tidligere målinger: