Nyhet
29.9.2017
29.9.2017

Fortsatt høy forbrukertillit

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av

Forbrukertilliten i Norge er fortsatt på et veldig høyt nivå, viser Opinions september-måling. Tillitsindeksen (CCI) er nå på 12,2 poeng. Det er en svak nedgang fra årsbeste på 13,4 i august, men 4,9 poeng høyere enn på samme tid i fjor. - Siden juni 2016 har det vært flere optimister enn pessimister, og i løpet av 2017 er tilliten til landets økonomi og arbeidsmarkedet blitt betydelig styrket, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion. Troen på landets økonomi har nå vært positiv i syv måneder på rad. - Siden august har folk fått mer tillit til egen økonomi, mens det har gått motsatt vei for spareindeksen. Litt færre av oss planlegger å spare fremover, men utslagene er relativt små, sier Henrik Høidahl. Målingen er gjennomført i perioden 12. – 18. september. Neste måling kommer 27. oktober. Forbrukertillitsindeksen (CCI) er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.

Kontaktperson: