Nyhet
27.1.2023
27.1.2023

Fortsatt lav forbrukertillit

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av
Forbrukertilliten i Norge forblir på et historisk lavt nivå i januar 2023, drevet av bekymringer rundt privatøkonomi. 64% melder om dårligere økonomi enn for et år siden, mens forventningene til landets økonomi øker noe. Utforsk den detaljerte analysen her.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er på minus 27,6 poeng i januar, som er uendret fra desember.

Forbrukertilliten ligger på omtrent samme nivå i januar, som i desember og november. Dette er et historisk lavt nivå.

Det er særlig privatøkonomien som bekymrer nordmenn for tiden. Nesten to av tre (64 %) oppgir at de har dårligere økonomi nå, enn for et år siden.

- Husholdningenes økonomi er under press. Mange opplever at økte renter og prisvekst gir dårligere kjøpekraft og mindre sparing, sier Henrik Høidahl, fagsjef for politikk og samfunn i Opinion.

Folks forventning til egen økonomi fremover, er også mer pessimistisk nå, enn den var i desember.

Derimot er det en økende optimisme når det gjelder Norges økonomi de neste 12 måneder.

- Forventningen til Norges økonomi får et lite oppsving i januar. Den har ikke vært målt så høy som nå siden april i fjor, sier Høidahl.

Undersøkelsen er gjennomført 10.-16. januar i et landsrepresentativt utvalg på 1052 personer over 18 år. Neste CCI-måling publiseres fredag 24. februar.

Forbrukertillitsindeksen (Consumer Confidence Index - CCI) er et internasjonalt mål på forbrukernes tillit, og brukes i alle EU-land. Forbrukertillitsindeksen er et gjennomsnitt av forbrukernes vurdering av egen og landets økonomi og forventninger til kjøp av større forbruksgoder.

Tidligere målinger:

Kontaktperson: