Nyhet
25.6.2021
25.6.2021

Fortsatt optimisme for økonomien

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av

Forbrukertilliten holder seg på et fortsatt høyt nivå i juni.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er nå på 4,2 poeng, ned 0,2 poeng fra mai, viser juni-målingen til Opinion.

- Forbrukertilliten har styrket seg i 2021, spesielt i andre kvartal, der vi har sett de høyeste verdiene på mange år, sier Henrik Høidahl, fagsjef for politikk og samfunn i Opinion.

Forbrukertillitsindeksen ligger nå 4,9 poeng høyere enn på samme tid i fjor, og hele 8,2 poeng over gjennomsnittet for 2020.

- Det er en markant oppgang de siste månedene og folk har høye forventninger til økonomien sin og store kjøpsplaner fremover, sier Høidahl.

Folks forventninger til egen økonomi fremover er nå på sitt høyeste nivå siden februar i fjor.

Tilliten til landets økonomi om 12 måneder går riktignok noe tilbake juni, men fra et historisk høyt nivå siste par måneder, og ligger fortsatt på et høyt nivå.

Undersøkelsen er gjennomført 8.-16. juni i et landsrepresentativt utvalg på 1000 personer over 18 år.

Neste CCI-måling publiseres fredag 27. august.

Forbrukertillitsindeksen (Consumer Confidence Index - CCI) er et internasjonalt mål på forbrukernes tillit, og brukes i alle EU-land. Forbrukertillitsindeksen er et gjennomsnitt av forbrukernes vurdering av egen og landets økonomi og forventninger til kjøp av større forbruksgoder.

Tidligere målinger:

Kontaktperson: