Nyhet
8.5.2023
8.5.2023

Halvparten handler færre dagligvarer grunnet høye priser

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av
Oppdag hvordan økte priser påvirker nordmenns handlevaner. 47% kjøper færre dagligvarer, mens 83% er mer prisbevisste enn for et år siden. Les mer i Opinions samfunnsmonitor.

Halvparten (47 prosent) av befolkningen handler færre dagligvarer nå sammenlignet med for ett år siden grunnet de høye prisene. Blant de som tjener minst, oppgir en enda høyere andel at de handler færre varer.

Halvparten (47 prosent) av befolkningen handler færre dagligvarer nå sammenlignet med for ett år siden grunnet de høye prisene. 47 prosent svarer de ikke handler færre, mens resten svarer at de ikke vet. Blant de som tjener minst, oppgir en enda høyere andel at de handler færre varer. 6 av 10 (56 prosent) blant de som tjener under 500 000 oppgir at de i dag handler færre varer grunnet de høye prisene. Det viser en ny undersøkelse fra Opinions samfunnsmonitor.

Folk flest har det siste året endret måten de handler dagligvarer på. 8 av 10 forteller at de er blitt mer opptatt av pris på dagligvarer. De økte prisene har resultert i at folk nå velger billigere varer og de reduserer rett og slett mengden av dagligvarer de kjøper.

Tove Botnen, ansvarlig for Opinions samfunnsmonitor

 

Hele åtte av ti (83 prosent) svarer at de er mer bevisst på pris når de velger dagligvarer de kjøper i butikk nå sammenlignet med for ett år siden. Kvinner er noe mer prisbevisste enn menn. Hele 86 prosent av kvinnene oppgir å være blitt mer prisbevisste, mens tallet er 79 prosent blant mennene.

Seks av ti (63 prosent) oppgir også at de i større grad handler billige varer nå enn for ett år siden. Andelen her er større blant folk som tjener under 500.000 kroner i året, med en andel på sju av ti.

Fire av ti (40 prosent) svarer at de drar oftere enn før til en annen butikk (enn den jeg normalt ville handlet i) for å benytte meg av pristilbud/-kampanjer.

Tidligere snakket vi om at location var det avgjørende for hvor folk handlet, men nå ser vi et skifte hvor folk er blitt villig til å reise til andre butikker for å handle spesifikke tilbudsvarer. Hele 4 av 10 drar i større grad til andre butikker for å handle tilbudsvarer.

Tove Botnen, ansvarlig for Opinions samfunnsmonitor

Hvordan opplever forbrukeren det å bytte fra sine vanlig merker til rimeligere alternativ? 

Nordmenn er splittet rundt opplevelsen av å bytte fra sine vanlig merker til rimeligere alternativ, som butikkenes egne merkevarer (EMV). 4 av 10 (39 prosent) oppgir at de opplever kvaliteten som dårligere, mens 55 prosent sier den er omtrent lik eller bedre. Resten svarer at de ikke vet. 

Undersøkelsen kartlegger også hvilke varer folk synes det er greit å bytte ut.

Forbrukere oppgir at ikke-spiselige varer, som aluminiumsfolie og dopapir, oppleves som greit å bytte ut. Kanskje mer overraskende er det at mange også oppgir at det er greit å bytte ut mer luksusvarer som kjøttpålegg og ferskvarer, til den rimeligere varianten. Når det ikke oppleves som noe tap å bytte til rimeligere alternativ på en vare, så forventer vi at denne endringen i handlemønsteret blir en varig endring. Når folk er like fornøyd med kjøttdeig fra First Price eller Prima som er billigere og har mindre emballasje, så kommer ikke folk til å gå tilbake til en dyrere variant selv om de får mer å rutte med eller prisene blir billigere igjen.

Tove Botnen, ansvarlig for Opinions samfunnsmonitor

Undersøkelsen ble gjennomført i Opinions samfunnsmonitor, i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen over 18 år på 1000 personer i uke 17 og 18, 2023. Opinions samfunnsmonitor gjennomføres annenhver uke og belyser ulike dagsaktuelle problemstillinger i det norske samfunnet. Undersøkelsen ble gjennomført via telefon.

Har du spørsmål til artikkelen? Ta kontakt med Tove Botnen.

Tove Botnen er ansvarlig for Norsk samfunnsmonitor
Kontaktperson: