Nyhet
11.11.2022
11.11.2022

Historisk lav oppslutning for Ap

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av
Opinions november-måling avslører historiske endringer i norsk politikk, med Høyre og Frp som oppnår flertall, og et kraftig fall for Arbeiderpartiet. Dette markerer en betydelig politisk vending i Norge, påvirket av økonomiske utfordringer og politiske strategier.

For første gang etter valget har Høyre og Frp flertall alene, mens Ap faller kraftig på Opinions november-måling.

Om denne målingen hadde vært valgresultatet, kunne Erna Solberg og Sylvi Listhaug dannet regjering uten å være avhengig av Venstre og KrF.

Høyre har en lojalitet som nærmer seg 90 prosent, i tillegg til at de henter svært mange velgere fra særlig Ap, men også Sp. Høyres oppslutning må ses i lys av prisveksten og misnøye-bølgen som preger innbyggerne for tiden. Partiet henter dessuten mange velgere fra gruppen som ikke stemte ved forrige valg. Dette er imidlertid en gruppe som erfaringsmessig sitter hjemme også ved fremtidige valg. Like fullt er dette en ekstraordinær måling for partiet.

Frp har også gode lojalitetstall (72 %), og også de henter mange velgere fra regjeringspartiene. Men i motsetning til Høyre, henter FrP flest velgere fra Sp.

Utvikling fra stortingsvalget 2021 og frem til i dag.

Kraftig fall for Ap

Ap får en rekordlav oppslutning på 16,9 prosent. I tillegg til den generelle situasjonen knyttet til prisstigning, har nok reaksjonene på statsbudsjettet bidratt til fallende oppslutning. Selv om flere på venstresiden ga tommel opp for et omfordelende budsjett, har det i ettertid kommet kritikk fra lokalsamfunn og ordførere om innføringen av grunnrenteskatt på oppdrett og kutt i investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger. I tillegg kommer det kritikk knyttet til endringer i opptjeningstiden på dagpenger. Med andre ord har Ap og regjeringen gjort seg sårbare for kritikk fra flere hold, og på saker som er viktige for deres kjernevelgere.

Ap har en lojalitet på 44 prosent, og 1 av 4 som stemte Ap ved valget er usikre på hva de vil stemme. Dette er en gruppe som et Ap i valgkampmodus vil greie å mobilisere. Mer bekymringsfullt er det at partiet taper store velgermengder til Høyre, da det er vanskeligere å hente tilbake misfornøyde velgere som har byttet parti.

Endringen i oppslutning for Ap er stor sammenlignet med forrige måned, og det gjenstår å se på kommende målinger om Ap ligger så lavt som 16,9 prosent. Det er verd å nevne feilmarginen på +/- 3 prosentpoeng. Trenden har imidlertid vært nedadgående i lang tid og bør bekymre samtlige i partiorganisasjonen.

Utviklingen for sum H+FrP og sum Ap+Sp.

Rødt på offensiven

Rødt går frem fra forrige måling. Den nevnte innstrammingen i opptjeningstid for dagpenger er en lissepasning til partiet, da det er nettopp slike kutt folk i fagbevegelsen og på venstresiden blir provosert over. Vi så en tilsvarende reaksjon da regjeringen ikke hadde lagt inn feriepenger for dagpengemottakere for 2022-budsjettet.

Sammenlignet med forrige måling har Rødt økt sin lojalitet, mens de henter flere velgere fra Sp, samtidig som de har redusert overgangene til SV.

KrF over sperregrensen

Venstre er inne i en dårlig stim om dagen. Siden valget i fjor har Guri Melbys parti stort sett vært over sperregrensen. Krf på sin side har for det meste vært under sperregrensen siden valget. Partiet har i flere år vært ute av stand til å hente nye velgere, som også er tilfellet på denne målingen. For KrF handler alt derfor om å aktivisere eksisterende KrF-velgere. En lojalitetsandel på 72 prosent viser at partiet på denne målingen har lyktes med akkurat det.

MDG er stadig under sperregrensen. Denne uken startet klimatoppmøtet og miljøsaken vil komme på agendaen i større grad. Utfordringen for MDG er å nå ut med sine løsninger som kutter utslipp i en tid hvor velgerne er svært opptatt av prisstigning og egen økonomi.

Mandatfordeling for ulike regjeringskonstellasjoner.

Opinion utarbeider partibarometeret på oppdrag fra Dagsavisen og FriFagbevegelse. Se FriFagbevegelses omtale her.

Opinions partibarometer publiseres hver måned. Barometeret for november er basert på 967 telefonintervjuer hvor 655 respondenter har avgitt svar om partipreferanse. Feilmarginene for partiene varierer mellom 1 og 3 prosentpoeng. Intervjuene er gjennomført på telefon i perioden 1. november til 7. november.

Kontaktperson: