Nyhet
19.12.2022
19.12.2022

Hjemmekontor forblir populært

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av
43% av norske arbeidstakere har hatt hjemmekontor nylig, spesielt i Oslo (69%). Mest utbredt blant de med høyere utdanning. Mange ønsker å fortsette med dette, og ser to hjemmekontordager ukentlig som ny normal. Utforsk mer om hjemmekontor-trenden i Norge og hvordan arbeidsgivere responderer.

Mange jobber fortsatt på hjemmekontor, og svært få ønsker å slutte med det.

Over fire av ti arbeidstakere i Norge har i løpet av den siste måneden hatt hjemmekontor (43 %). Det viser en fersk undersøkelse fra Opinions samfunnsmonitor.

Hjemmekontor er like utbredt blant kvinner som menn, og i alle aldersgrupper. Andelen øker med utdanning hvor over halvparten (57 %) av arbeidstakerne med høyere utdanning oppgir dette.

- Nærmere halvparten av arbeidstakerne i Norge benytter hjemmekontor for tiden, og de fleste har lyst til å fortsette med det, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.  

Oslo topper landsstatistikken hvor hele 69 prosent av arbeidstakerne har brukt hjemmekontor i løpet av den siste måneden.

Ny normal?

Nesten to av tre (64 %) av de som benytter hjemmekontor ønsker å ha like mye hjemmekontor fremover som de har nå for tiden. Kun 17 prosent vil ha mindre, mens 12 prosent vil ha mer. 6 prosent ikke vet.

- Det ser ut som bruken av hjemmekontor vil fortsette inn i 2023. Mange setter nok pris på hjemmekontor uavhengig av pandemien og ønsker å fortsette med det, sier Clausen.

Et par dager på hjemmekontor i uka

Arbeidstakere som bruker hjemmekontor har i gjennomsnitt to dager på hjemmekontoret i løpet av en normal arbeidsuke.

Mens 64 prosent av de som har hjemmekontor normalt har 1-2 dager i uken, ligger 24 prosent på 3-5 dager i uken. Resten vet ikke.

- Den nye normalen ser ut til å bli to dager på hjemmekontor i uken, for dem som har jobber som kan utføres hjemmefra, sier Clausen.

Samtidig vil det være en lang rekke jobber som i liten grad kan gjøres hjemmefra, slik som sjåfører, butikkansatte, sykepleiere og håndverkere.

Få har restriksjoner for hjemmekontor

Undersøkelsen viser at de fleste arbeidsgivere ikke har innført retningslinjer/begrensninger for bruk av hjemmekontor.

Hele 61 av arbeidstagerne i Norge sier at arbeidsplassen deres ikke har innført begrensninger for antall dager de kan ha hjemmekontor. Kun 20 prosent svarer ja, mens 19 prosent vet ikke.

- Det vanligste er at arbeidsgiverne ennå ikke har innført begrensninger på bruk av hjemmekontor, sier Clausen.  

Blant de få som har innført retningslinjer for hjemmekontor, oppgir flertallet (60 %) at det er begrensning på to dager i uka. Resten fordeler seg likt på maks en og maks tre dager i uka.

Nora Clausen er seniorrådgiver og partner i Opinion.

Undersøkelsen er gjennomført i Opinions samfunnsmonitor, i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen på 1026 personer  i desember 2022. Opinions samfunnsmonitor gjennomføres annenhver uke og belyser ulike dagsaktuelle problemstillinger i det norske samfunnet.

Kontaktperson i Opinion: Seniorrådgiver og partner Nora Clausen, nora@opinion.no, 984 03 047

Kontaktperson: