Nyhet
27.8.2021
27.8.2021

Høy forbrukertillit i august

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av

Etter en kraftig økning i juli, faller forbrukertilliten i august, men er fortsatt på et høyt nivå.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) nådde et høydepunkt i juli, da den steg til hele 8,4 poeng. Tilliten har ikke vært så høy siden i 2009.

I august faller forbrukertilliten til 5,1 poeng, men er fortsatt på et høyt nivå. August-målingen ligger 9,9 poeng høyere enn august i fjor, og 3,4 poeng høyere enn gjennomsnittet av de siste 12 månedene.

- Framtidstroen er blitt styrket utover året i takt med blant annet økt vaksinasjonsgrad og utsikter til ytterligere gjenåpning av samfunnet, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver og fagsjef for politikk og samfunn i Opinion.

Både troen på landets og egen økonomi om 12 måneder og egen økonomi nå, sammenlignet med for 12 måneder siden, går tilbake fra juli til august, men ligger fortsatt på et høyere nivå enn tidligere i år og i hele 2020.

I takt med økt forbrukertillit, øker også kjøpsindeksen, som sier noe om sannsynligheten for innkjøp av større vare slik som bil og bolig det kommende året.

- Kjøpsindeksen går svakt fram fra juli til august og er på det høyeste nivået siden april 2017, sier Høidahl.

Undersøkelsen er gjennomført 10.-17. august i et landsrepresentativt utvalg på 1000 personer over 18 år.

Neste CCI-måling publiseres fredag 24. september.

Forbrukertillitsindeksen (Consumer Confidence Index - CCI) er et internasjonalt mål på forbrukernes tillit, og brukes i alle EU-land. Forbrukertillitsindeksen er et gjennomsnitt av forbrukernes vurdering av egen og landets økonomi og forventninger til kjøp av større forbruksgoder.

Tidligere målinger:

Kontaktperson: