Nyhet
24.6.2016
24.6.2016

Høyeste forbrukertillit på tre år

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av

Forbrukertillitsindeksen er på sitt høyeste nivå siden august 2013, viser den siste tillitsmålingen til Opinion.


 

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er på +3,4 poeng i juni, en oppgang på 6,9 poeng fra mai.


 

Dermed er tillitsindeksen også positiv for første gang siden september 2014.


 

- For første gang på 21 måneder er det flere optimister enn pessimister, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.


 

Forbrukertillitsindeksen er et gjennomsnitt av nordmenns forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.


 

Tre av fire delindekser, som utgjør den samlede tillitsindeksen, stiger fra mai til juni.


 

- Vi ser styrkede forventninger til både egen og landets økonomi om 12 måneder, og også en økning for spareindeksen, sier Høidahl.


 

Også arbeidsledighetsindeksen har hatt en positiv utvikling siste måneder.


 

- Det er fortsatt usikkerhet å spore, men færre tror nå at arbeidsledigheten vil stige de kommende 12 månedene. Vi må tilbake til mai 2013 for å finne en lavere arbeidsledighetsindeks, sier Høidahl.


 

Målingen er gjennomført i perioden 7. – 13. juni, altså før Storbritannina stemte for å forlate EU.

Kontaktperson: