Nyhet
26.3.2021
26.3.2021

Høyeste forbrukertillit siden 2017

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av

Ett år etter første nedstengningen av Norge øker forbrukertilliten markant.

Forbrukertilliten styrker seg med 2,6 poeng fra februar til mars, og er nå på det høyeste nivået siden september 2017.

Forbrukertillitenindeksen (CCI) er nå på 2,8, viser mars-målingen fra Opinion.

På denne tiden i fjor falt forbrukertillien som den aldri hadde gjort før, og fallet fortsatte i april.

- Verken den internasjonale finanskrisen i 2008, gjelds- og eurokrisen i EU i 2011 eller oljepriskrisen i 2014-2015 førte til et så plutselig, markant og dypt fall i forbrukertilliten i Norge, sier Henrik Høidahl, fagsjef for politikk og samfunn i Opinion.

Se Forbrukertilliten mars 2021

Forbrukertillitsindeksen har ikke vært negativ siden november i fjor, men det er først nå i mars vi ser en markant økning i troen på egen og landets økonomi fremover.

- Mange fikk relativt raskt tilbake tilliten til økonomien etter at koronakrisen var et faktum. Allerede i mai registrerte Opinion et stemningsskifte. Siden det har det vært noen tilbakeslag i forbrukertilliten, men nå er det adskillig mer fremtidstro å spore, sier Høidahl.

Undersøkelsen er gjennomført 9. – 17. mars i et landsrepresentativt utvalg på 1000 personer over 18 år.

Neste CCI-måling publiseres fredag 30. april.

Forbrukertillitsindeksen (Consumer Confidence Index - CCI) er et internasjonalt mål på forbrukernes tillit, og brukes i alle EU-land. Forbrukertillitsindeksen er et gjennomsnitt av forbrukernes vurdering av egen og landets økonomi og forventninger til kjøp av større forbruksgoder.

Tidligere målinger:

Kontaktperson: