Folkogfag
29.11.2022
29.11.2022

Hurra! Opinion er Great Place to Work®-sertifisert!

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av
Opinion oppnår Great Place to Work®-sertifisering på første forsøk i oktober 2022, med 98% av ansatte som mener det er et flott sted å jobbe, noe som reflekterer selskapets sterke fokus på arbeidskultur og fellesskap.

I oktober 2022 ble Opinion Great Place to Work ®-sertifisert på første forsøk.

«Det er fantastisk å se at arbeidet vi legger ned i å utvikle vår organisasjonskultur gir resultat. Vi jobber for at alle i Opinion skal glede seg til å gå på jobb, lære og utvikle seg hver dag og oppleve et sterkt felleskap med andre», sier administrerende direktør John Lauring Pedersen.

98 prosent synes Opinion er et flott sted å jobbe

I oktober gjennomførte Great Place to Work ® Institute Norge en omfattende undersøkelse blant Opinions medarbeidere. Undersøkelsen kartla medarbeiderens opplevelse av tillit, stolthet og felleskap på arbeidsplassen. Hele 98 prosent av medarbeiderne mener at Opinion er et flott sted å jobbe. «Vi er utrolig stolte over et så godt resultat. Vårt mål er å være Norges beste arbeidsplass, og vi gleder oss til å bli med på kåringen av denne våren 2023», fortsetter en fornøyd administrerende.

Motiverte ansatte gir fornøyde kunder

På hjemmesidene til Great Place to Work ® Institute Norge at metoden de bruker for måling har påvist sammenheng mellom god arbeidskultur og økonomisk resultater. «Fornøyde og motiverte ansatte er nøkkelen til at vi leverer innsikt av første klasse til våre kunder. At folk trives på jobb og opplever stolthet og felleskap på arbeidsplassen vil vi påstå er hovedgrunnen til veksten Opinion har hatt de siste årene» sier COO Anne-Birgitte Høyerholt. Opinion har det siste året ansatt syv nye kollegaer, og selskapet teller nå totalt 49 ansatte. «Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med flinke folk. Ta kontakt dersom du tenker vi er en god match», oppfordrer Anne-Birgitte Høyerholt. «Nå skal vi feire!!» utbryter John. 

Opinion dro i år med hele selskapet til Gardasjøen i Italia
Kontaktperson: