Korona
30.3.2020
30.3.2020

Hver femte nordmann i dårligere fysisk form

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av

21 prosent av alle nordmenn har fått dårligere fysisk form etter koronautbruddet. Seks prosent oppgir bedre form, mens 73 prosent uendret.

Norsk koronamonitor fra Opinion har i en periode på over ti dager spurt 7689 nordmenn om de har trent siste uken og hvordan deres fysiske form er blitt etter koronautbruddet.

77 prosent har trent siste uke

I overkant av tre av fire nordmenn oppgir å ha trent innendørs eller utendørs den siste uken, slik som løpetur, gåtur, kroppstrening eller lignende. Nesten en av fire oppgir at de ikke har gjort noe av dette.

- Selv om hjemmekontor og stillesittende tilværelse har blitt normalt for en hel nasjon de siste ukene, er det stadig flere som bevisst forsøker å trene i en eller annen form. Kvinner er litt flinkere enn menn, og i alle aldergrupper forsøker nå folk å røre på seg etter beste evne, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Norge svekkes fysisk

Til tross for økt bevissthet rundt fysisk trening, oppgir svært få at den fysiske formen er blitt bedre. Kun seks prosent av Norges befolkning har fått bedre form etter koronautbruddet. Langt flere oppgir dårligere form (21 prosent).

- Vi ser dessverre en tendens til at nordmenns fysiske form blir stadig litt dårligere over tid. Det er langt fra enkelt å kompensere med bevissthet rundt trening så lenge hverdagen for de fleste består av historisk få kvadratmeter å boltre seg på. Og jo yngre man er, desto dårligere utvikles den fysiske formen for tiden, sier Askheim.

Norsk koronamonitor viser at blant de under 30 år svarer hele 30 prosent at formen er blitt dårligere. 8 prosent sier bedre og resten uendret (62 prosent), sammenlignet med tiden før koronautbruddet.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronaviruset.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion vi også etablere et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m.fl.

Ola Gaute Askheim

Ola Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Kontaktperson: