Korona
3.5.2020
3.5.2020

Hyttebruken er firedoblet

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av

En av fem nordmenn bruker hytta eller fritidsboligen nå i koronatiden. Antallet er firedoblet på kort tid. Leie av fritidsbolig i sommerferien aktualiseres.

I seks uker, og samtidig med at hytteforbudet ble vedtatt, har Norsk koronamonitor spurt til sammen nærmere 20.000 nordmenn om bruk av feriebolig. Målingene er gjort daglig for å overvåke utviklingen.

Kraftig økning

Sist helg oppga nærmere én av fem nordmenn at de bruker hytta.

- Antall nordmenn som bruker fritidsbolig er omtrent firedoblet nå sammenlignet med når hytteforbudet ble innført. Selv om det ikke er ulovlig å bruke fritidsbolig for tiden, er det fortsatt en nasjonal anbefaling å unngå fritidsreiser, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion

Regjeringen innførte 19. mars et forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune.

- I dagene frem til myndighetene besluttet å gjøre det ulovlig å være på hytta, hadde de fleste allerede tatt signalene og dratt hjem, sier Askheim.

Rett etter forbudet, oppga fem prosent av oss å bruke hytta, hvor halvparten (50 %) hadde vært på hytta siste uke, en av fem (20 %) fortsatt var på hytta, og tre av ti (30 %) planla å dra til hytta kommende uke. 

Under hytteforbudet

Ni av ti droppet hytten i påsken.

- De fleste, men ikke alle unngikk bruk av hytten i forbudsperioden. Vi så en klar økning av nordmenn som oppholdt seg på hytta under påsken, men selv da oppga ni av ti nordmenn at de droppet hyttebruk, sier Askheim.

Hytteforbudet varte til 20. april. Fra denne datoen er det ikke lengre straffbart å overnatte på hytta, men det er fortsatt en nasjonal anbefaling å unngå fritidsreiser.

- Etter påsken så vi fra dag én en økning i hyttebruk, hvor stadig flere planlegger å bruke fritidsboligen sin, noe som fortsatte å øke etter at hytteforbudet ble opphevet, sier Askheim.

Hver femte nordmann

Siste helg sier hver femte nordmann at de bruker hytta, hvor 42 % var på hytta i helgen og ytterligere 33 prosent planlegger hyttebruk kommende uke.

I hele perioden er det spesielt de over 50 år eller eldre som sier de bruker hytta. Nord-Norge og Midt-Norge oppgir høyest hyttebruk. Lavest hyttebruk er blant Oslofolk.

Leie av fritidsbolig i sommer

Seks prosent vurderer å selv leie en annen persons fritidsbolig eller bolig i Norge i løpet av sommeren. Like mange, også her seks prosent, vurderer å leie ut sin egen bolig eller fritidsbolig i sommer.

- I teorien er det nærmest perfekt ballanse i øyeblikket mellom tilbud og etterspørsel på utleie av fritidsboliger. Vi ser at andelen som i størst grad vil leie ut, er på Sørlandet og i Nord-Norge. De som i størst grad ønsker å leie fritidsbolig kommer fra Oslo og Østlandet, sier Askheim.

Norsk koronamonitor har tidligere vist at hele 86 prosent antar de tar sommerferien kun i Norge i år. Usle 3 prosent sier nei og 10 prosent sier vet ikke eller er usikre.

Reiselivet har etterlyst klarere retningslinjer for norgesferien. 7. mai er det ventet at regjeringen vil komme med flere nye retningslinjer, basert på nye råd fra helsemyndighetene.

Opinion har publisert over 40 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med 10.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m.fl.

Ta kontakt med:
Ola Gaute Askheim

Ola Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Kontaktperson: