Korona
3.4.2020
3.4.2020

«Ingen» tror på økte boligpriser

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av

Hele 59 prosent av befolkningen tror at boligprisene vil falle den kommende måneden. Kun 4 prosent tror på økning. Resten forventer ingen endring, eller vet ikke.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt nordmenn om deres forventninger til boligprisene fremover. I tillegg kartlagt hvor mange som har endret planer om kjøp og salg av bolig på grunn av koronaepedemien.

- Nordmenns forventninger til boligprisene er ganske entydig. Et klart flertall tror på fallende boligpriser den nærmeste måneden. De som forventer økning kan regnes på en hånd, sier Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Boligprisfall i mars

I dag fremla Eiendom Norge sin landsomfattende boligprisstatistikk. Norske boligpriser falt med 1,4 prosent i mars. Det ble solgt 6.679 boliger, som er 14,6 prosent færre enn i mars i fjor.

Norsk koronamonitors målinger ble gjennomført i dagene frem til i går, altså før offentliggjøringen av boligprisstatistikken for mars.

– Nordmenn traff svært godt med sine forventninger til boligprisene. Om forventninger til boligprisene fremover påvirkes av boligprisstatistikken for mars, vet vi først de nærmeste dagene. Vi måler naturligvis også dette, sier Askheim.

Annenhver utsatte planer for boligkjøp eller salg

Norsk koronamonitor har spurt nordmenn om de før koronaepedemien, hadde planer om å kjøpe eller selge eiendom i løpet av de neste månedene, samt om de har utsatt kjøp og salg på grunn av epidemien. Til sammen 10.500 nordmenn er spurt om dette.

Før koronaepidemien planla 12 prosent av befolkningen å kjøpe eller selge eiendom. Halvparten utsatte planene sine på grunn av koronaepidemien (49 %).

- Annenhver nordmann som hadde planer om å kjøpe eller selge eiendom, utsatte planene fordi koronaepidemien slo til. Dette i seg selv forklarer mye av prisfallet i mars og at færre boliger ble solgt. Foreløpig ser vi heller ikke tegn til at de som sitter på gjerdet, hopper ned, sier Askheim.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronaviruset.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion vil også etablere et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m.fl.

Ola Gaute Askheim

Ola Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Kontaktperson: