Korona
1.4.2020
1.4.2020

Koronafrykten faller i Norge

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av

Klart færre nordmenn tror på økt koronasmitte fremover, viser Norsk koronamonitor.

I snart tre uker har Norsk koronamonitor fra Opinion spurt til sammen 11.000 nordmenn om de tror antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke, reduseres eller forbli uendret. Målingene gjøres daglig og startet den dagen Norge stengte ned. 

Frykten for korona avtar

Stadig færre tror på økt koronasmitte. De tre siste dagene oppgir i snitt 62 prosent av befolkningen at de tror det blir økt antall nye koronasmittede i Norge. 22 prosent tror antallet vil reduseres, mens resten at det forblir uendret.

Dette er en kraftig nedgang fra perioden frem til da, hvor i gjennomsnitt 74 prosent forventet økning og 15 prosent reduksjon. I sum (forventet økning minus reduksjon) er fallet nå på hele 19 prosentpoeng.

- I helgen så vi et klart omslag i nordmenns forventninger til hvordan koronasmitten i Norge blir fremover. Selv om flertallet fortsatt tror på økt antall koronasmittede i Norge, er det betydelig færre siste tre dager som forventer økning. Vi har aldri sett lavere målinger enn nå, sier Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Færre mistenker smitte

Andel nordmenn som oppgir at de selv eller noen i husstanden er forkjølet og/eller at de mistenker at man selv eller noen i husstanden kan være smittet av koronaviruset har nå falt med 37 prosent sammenlignet med for to uker siden.

- At nordmenn som er forkjølet eller mistenker smitte har falt så mye, skyldes nok en kombinasjon av økt kunnskap om egen helsesituasjon,Nyhetsbildet og at uker med hjemmeisolasjon også kan ha redusert mer normal hverdagsforkjølelse blant folk flest. I sum gjør dette at nordmenn ser annerledes på koronasituasjonen i dag, sier Askheim.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronaviruset.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion vil også etablere et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m.fl.

Ola Gaute Askheim

Ola Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Kontaktperson: