Nyhet
17.12.2021
17.12.2021

Kraftig fall i forbrukertilliten

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av

Forbrukertilliten faller til sitt laveste nivå siden april 2020.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er nå på minus 9,2 poeng, ned fra minus 0,5 poeng, i november.

Dette er det største fallet fra en måned til den neste siden pandemien rammet Norge.

Samtlige av de fire indikatorene som utgjør Forbrukertillitsindeksen går tilbake i desember.

- Med unntak av målingene i mars og april i fjor, har ikke tilliten til egen og landets økonomi vært lavere siden finanskrisen i 2008, sier Henrik Høidahl, fagsjef for politikk og samfunn i Opinion.

Økende smitte- og innleggelsestall, nye koronatiltak samt høye strømpriser bidrar til at den ellers så positive trenden vi har hatt gjennom året nå snur.

- Dette har sammen bidratt til en bråbrems i optimismen i befolkningen, sier Høidahl.

Undersøkelsen er gjennomført 30. november - 7. desember i et landsrepresentativt utvalg på 1001 personer over 18 år.

Neste CCI-måling publiseres fredag 28. januar.

Forbrukertillitsindeksen (Consumer Confidence Index - CCI) er et internasjonalt mål på forbrukernes tillit, og brukes i alle EU-land. Forbrukertillitsindeksen er et gjennomsnitt av forbrukernes vurdering av egen og landets økonomi og forventninger til kjøp av større forbruksgoder.

Tidligere målinger:

Kontaktperson: