Nyhet
13.3.2024
13.3.2024

Krigsfrykt preger mange nordmenn

Dette er en kommentar skrevet av
Nora Clausen
Seniorrådgiver
Dette er en analyse skrevet av
Nora Clausen
Seniorrådgiver

Tre av ti tror det blir 3. verdenskrig. Et flertall i befolkningen er ikke overbevist om Norges evne til å forsvare oss dersom vi blir angrepet militært, viser Opinions samfunnsmonitor.

Tre av ti nordmenn (29 %) tror det er stor fare for 3. verdenskrig i deres levetid, mens 42 prosent tror det er liten. 27 prosent sier verken eller. Resten vet ikke.

- En betydelig andel nordmenn tror vi blir vitne til 3. verdenskrig og én av åtte tror på atomkrig i sin levetid. Krig bekymrer mange nå, selv om de fleste håper på det beste, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun sier at de yngre naturlig nok tror at faren for å oppleve en 3. verdenskrig er større enn de eldre, men det er først i aldersgruppen over 50 år at et knapt flertall tror det det er liten fare for en 3. verdenskrig i deres levetid.

13 prosent tror det er stor fare for atomkrig i deres levetid, mens 64 prosent tror det er liten fare for dette. 20 prosent sier verken eller, mens 4 prosent vet ikke.

Flertallet tviler på Norges forsvarsevne

Samtidig tviler mange nordmenn på Norges forsvarsevne dersom Norge skulle bli angrepet militært av et annet land. Mens 39 prosent har tillit til Norges forsvarsevne, svaret et knapt flertall på 52 prosent at de ikke har tillit. Resten vet ikke.

- Dersom forsvarsministeren mener det samme som Senterpartiets velgere, skal han statistisk sett ha mistillit til vår forsvarsevne, sier Clausen.

Arbeiderpartiets velgere har i størst grad tillit til Norges forsvarsevne, hvor 51 prosent har tillit, deretter følger SV hvor 46 prosent sier ja mot 45 prosent nei. 37 prosent av Senterpartiets velgere har tillit, 55 prosent har ikke. I alle andre partier enn Ap og SV er det en betydelig overvekt som ikke har tillit til Norges forsvarsevne.

Nordmenn er mer optimistiske når det kommer til NATO, hvor 79 prosent stoler på at NATO vil garantere Norges sikkerhet ved et eventuelt angrep på Norge. 14 prosent svarer nei, mens 7 prosent vet ikke. I alle partier er det overvekt som sier ja.

Ønsker opprustning

Et betydelig flertall på 70 prosent mener at Norge bør ruste opp og investere mer i eget forsvar.

- Uansett partitilhørighet mener et flertall av velgerne at det må investeres mer i forsvaret og rustes opp. Norge preges nå av noe så sjeldent som en tverrpolitisk vilje til opprustning, sier Clausen.

Velgere som stemmer Frp, Høyre og Sp mener dette i størst grad (ca. 8 av 10). Andelen er lavest blant velgere til Rødt og SV, men også her er det et flertall som sier det samme (hhv. 55 og 54 prosent).

Krigstrussel neste fem år

Når det gjelder sannsynligheten for krig i Norge innen de neste 5 årene, anser et flertall (77 %) det som usannsynlig, mens 6 prosent mener det er sannsynlig. Resten er usikre.

Samtidig er det mer usikkerhet om andre NATO-land kan bli angrepet innen de neste 5 årene, hvor 24 prosent anser det som sannsynlig, og 48 prosent som usannsynlig. Resten er usikre.

Opinions samfunnsmonitor vil fremover måle nordmenns forventninger til krig. Sverige ble denne uken tatt opp som medlem av NATO. Regjeringen har varslet en ny langtidsplan for forsvaret.


Undersøkelsen er gjennomført i Opinions samfunnsmonitor, i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen på 1000 personer i tidsrommet 28.2-5.3.2024. Feilmarginen er mellom 1,4 og 3,1 prosentpoeng. Ansvarlig i Opinion: Seniorrådgiver Nora Clausen, nora@opinion.no.