Korona
7.5.2020
7.5.2020

Langt ifra alle opplever rentekutt fra banken sin

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av

Den siste uken sier kun en av tre at de opplever at banken deres følger opp rentekuttene som Norges Bank har gjort i det siste.

I dag kuttet Norges Bank styringsrenten til null. Det har aldri skjedd før i historien.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt nærmere 5.500 nordmenn om de opplever at deres egen bank følger opp styringsrenten til Norges Bank overfor dem som bankkunde. I tillegg om de vurderer å bytte bank for tiden. Målingene er gjort i flere omganger under koronakrisen og senest nå i mai.

- De siste dagene sier hver tredje nordmann at de opplever at deres egen bank følger opp rentekuttene overfor dem som bankkunde. Omtrent like mange sier nei til dette og resten vet ikke eller sier at dette ikke er relevant for dem, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.  

Norsk koronamonitor har spurt nordmenn følgende spørsmål: Norges Bank har kuttet styringsrenten i det siste. Opplever du at din bank følger opp disse rentekuttene overfor deg som bankkunde? Som et gjennomsnitt for den siste uken svarer 33 prosent ja, 27 prosent nei og 40 prosent vet ikke/ikke relevant.

- Det blir interessant å se hva bankene vil gjøre i dagene fremover, samt måle nordmenns erfaringer etter at Norges Bank i dag satte styringsrenten ned til null, sier Askheim.

Han sier at også Norges Bank i dag signaliserte forventninger om at rentekuttene ville nå bankkundene. I tillegg er renten viktig for mange som nå er permittert, er engstelig for bedriften sin, har store boliglån eller har annen privat gjeld.

- Flere bli nok oppmerksom på renten etter dagens historiske nullrente fra sentralbanken. Det blir rett og slett lettere for folk flest å regne ut hva bankene deres sitter igjen med selv, sier Askheim.

Aldri skjedd på 200 år

Med dagens ytterligere kutt på 0,25 prosent, har vi en styringsrente på null prosent, noe som aldri før har skjedd i Norge.

- Dette er altså første gang i Norges Banks over 200 års lange historie, at vi har en styringsrente på null prosent. Dette bekrefter også at den nåværende økonomiske situasjonen i Norge og i verden, som har sitt utspring i koronaepidemien, vil få en permanent plass i historiebøkene, sier Askheim.

I mars reduserte Norges Bank renten fra 1,5 til 0,25 prosent. Norges Bank reduserte styringsrenten både den 20. mars med 0,75 prosent og den 13. mars med 0,50 prosent. Styringsrenten ble da liggende på 0,25 prosent, som også var rekordlavt.  

Få planla å skifte bank

Videre oppgir 15 prosent av befolkningen den siste uken at de vurderer å bytte bank for tiden. 71 prosent sier nei, mens 14 prosent vet ikke.

- Andel nordmenn som vurderer å bytte bank har ikke økt over tid i koronaperioden. Dette kan endre seg nå. Norges Banks historiske beslutning, vil nok sette mer fart i konkurransen i bankmarkedet og øke bevisstheten blant både lånekunder og kunder med sparekonto, sier Askheim.

Opinion har publisert over 45 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med 10.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m.fl.

Ta kontakt med:
Ola Gaute Askheim

Ola Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Kontaktperson: