Nyhet
26.10.2018
26.10.2018

Løft for forbrukertilliten

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av

I september falt forbrukertilliten til sitt laveste nivå siden februar 2017. Nå øker den og er tilbake på samme nivå som i sommer. Forbrukertilliten har hatt en fallende tendens så langt i år. - Usikkerhet knyttet til internasjonale handelsavtaler, proteksjonisme og konsekvensene for Europa og Norge er blant påvirkningsfaktorene, sier seniorrådgiver Henrik Høidahl i Opinion. I oktobermålingen til Opinion øker forbrukertilliten igjen. Tilliten er nå på 7,2 poeng, en økning på 1,7 poeng siden september. Det er særlig tilliten til norsk økonomi og sannsynligheten for sparing fremover som trekker indeksen opp. Begge deler øker markant. - Det er imidlertid fortsatt flere som tror at landets økonomi blir dårligere enn som tror den blir bedre om 12 måneder. For fjerde måned på rad er denne indikatoren negativ, sier Høidahl i Opinion.

Målingen er gjennomført i perioden 9.–15. oktober. Neste måling publiseres 30. november. Forbrukertillitsindeksen (CCI) er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene. Tidligere målinger i 2018:

Kontaktperson: