Korona
25.3.2020
25.3.2020

Mange opplever hverdagen som psykisk belastende

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av

Tre av ti nordmenn opplever livssituasjonen og hverdagen som psykisk belastende som følge av endringer i hverdagen etter koronautbruddet.

Gjennom to uker har Norsk koronamonitor fra Opinion spurt over 6000 nordmenn om deres situasjon i koronaepidemien. Norsk koronamonitor viser hvordan nordmenn fra dag til dag vurderer sin psykiske helse, samt frykt for smitte og livssituasjon.

31 prosent oppgir at de opplever nåværende livssituasjon og hverdag som psykisk belastende som følge av endringer i hverdagsrutiner knyttet til konsekvenser av koronautbruddet. 48 prosent er uenig i dette, mens 21 prosent svarer verken eller.

Dette er et gjennomsnitt for perioden som vi så langt har vært igjennom. Disse tallene vil i dagene fremover oppdateres med nye daglige målinger i lys av beslutningen om å videreføre alle nasjonale tiltak til over påske.

Flere grupper sliter

Kvinner opplever i større grad enn menn at hverdagen etter koronautbruddet er psykisk belastende, hvor 36 prosent av kvinner og 26 prosent av menn oppgir dette.

- Personer som bor helt alene, samt personer i husstander med fire eller flere personer, sliter mer psykisk. Og generelt sett opplever kvinner situasjonen nå mer psykisk belastende enn menn. Det er også slik at den psykiske belastningen er minst like stor for den yngre delen av befolkningen som de eldre, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Hva som ligger til grunn for å oppleve hverdagen som psykisk belastende etter koronautbruddet er naturligvis komplekst og individuelt, men Norsk koronamonitor viser for eksempel at bekymring for egen helse og smittefare øker med alder, mens frykt for egen økonomi og jobbmuligheter bekymrer mer desto yngre man er.

Smittefrykt

I Opinions siste dagsmåling med over 700 intervjuer i går, oppga 23 prosent at man selv eller noen i husstanden er forkjølet og/eller mistenker at man selv eller noen i husstanden kan være smittet av koronaviruset.

- Disse tallene er ikke til å tro og vi har sett over tid en betydelig koronafrykt i Norge, men også en overdrevet antakelse om koronasmitte blant mange, sier Askheim.

Askheim viser til at kun ca. 4 prosent av de over 70.000 personene i Norge som er testet, har påvist positiv test.

- Mange sitter nå mer eller mindre isolert hjemme og leserNyheter uten å kunne avstemme egenopplevd situasjon med andre. Folk blir usikre når de merker symptomer til forkjølelse eller lignende selv eller i husstanden. De færreste vet hvor mange andre som føler på det samme, sier Askheim.

Tillit til å få behandling

57 prosent av alle nordmenn har tillit til at de vil få tilstrekkelig behandling av helsevesenet om de skulle bli smittet av koronaviruset. 18 prosent er uenig i dette og 25 prosent svarer verken eller. Dette er et gjennomsnitt for hele perioden, men tiliten svinger noe dag for dag trolig påvirket avNyhetsbildet.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronaviruset. 

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion vil også etablere et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media med flere. 

Ta gjerne kontakt med

Ola Gaute Askheim

Ola Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Kontaktperson: