Korona
29.3.2020
29.3.2020

Mange sliter med å følge koronareglene

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av

En av tre nordmenn synes det er vanskelig å vite om de til enhver tid følger retningslinjene som gjelder for dem. Det gjelder særlig eldre og enslige.

Norsk koronamonitor fra Opinion har i en periode på over ti dager spurt 5000 nordmenn om de synes det er vanskelig å følge med på hvilke retningslinjer som gjelder.

Hver tredje nordmann oppgir at det er vanskelig å vite om de følger retningslinjene som gjelder for dem til enhver tid (33 prosent). 47 prosent er uenig i dette, mens 20 prosent sier verken eller.

I begynnelsen av koronaperioden falt andelen som sliter med å holde oversikt over retningslinjene. Andelen har siden svingt litt opp og ned, men er nå like høy som for over ti dager siden.

- Man kunne tro at stadig flere nordmenn forstår og klarer å praktisere myndighetenes retningslinjer over tid. Men samtidig ser vi at retningslinjene endres fra regjeringen, helsemyndigheter og i ulike kommuner. Dette er nok en viktig grunn til at omtrent like mange i dag sliter med å vite hvilke retningslinjer de skal følge, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Denne uken ble blant annet den anbefalte avstanden justert opp til to meter innendørs og maks fem personer sammen i gruppe utendørs.

De eldste sliter mest

De eldste oppgir i større grad enn yngre at det er vanskelige å følge med på retningslinjene.

- Bekymringen for ikke å følge anbefalingene kan være større blant eldre fordi de selv er i risikogruppen eller kan smitte en omgangskrets i samme risikosituasjon, sier Askheim.

Yngre generasjoner er også mer vant til å forholde seg til et kaotisk informasjonssamfunn hvor alt oppdateres i alle kanaler hele tiden.

- For mange eldre kan det være vanskeligere å følge med på tempoet, og livslang erfaring er heller ikke til hjelp i dagens koronasituasjon for eldre mennesker, sier Askheim.

Få å snakke med

De som bor alene oppgir i noe større grad at det er vanskelig å vite hvilke retningslinjer som gjelder for dem, sammenlignet med større hustander.

- Mange enslige kan ikke like lett spørre eller diskutere med andre, spesielt nå som man har lite sosial omgang. Dette gjelder ikke minst eldre pensjonister som bor alene, og kanskje med en mindre digital hverdag, hvor det nærmest er umulig å holde oversikt over situasjonen og informasjonen som oppdateres løpende, sier Askheim.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronaviruset.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion vi også etablere et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m.fl.

Ola Gaute Askheim

Ola Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Kontaktperson: