Korona
8.5.2020
8.5.2020

Mange synes åpningen av Norge går for fort

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av

Dagen før myndighetene startet gjenåpningen av samfunnet, sier 23 prosent at åpningen går for fort. 14 prosent sier for sakte og 63 prosent mener tempoet er riktig. Etter regjeringens beslutning øker andelen som sier at tempoet går for fort.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt nordmenn om de synes åpningen av samfunnet går for fort, i riktig tempo eller for sakte. Spørsmålet er stilt både før og etter regjeringen besluttet å åpne samfunnet.

Samlet sett for dagen før og kvelden etter at regjeringen la frem planen for justering av koronatiltak, sier totalt 25 prosent at åpningen av samfunnet går for fort. 12 prosent sier for sakte og 64 prosent i riktig tempo.

- Flere mener at åpningen av Norge går for fort enn for sakte. Likevel sier flertallet at tempoet er riktig, og bekrefter at nordmenn har høy tillit til myndighetenes håndtering av situasjonen, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Torsdag la regjeringen frem planene for hvordan gjenåpningen av landet skal foregå. Innen 15. juni skal det meste som har vært stengt være åpnet igjen.

De yngre mest bekymret

Ingen aldersgruppe er mer bekymret for at åpningen går for fort enn de under 30 år.

- Media fremstiller situasjonen ofte slik at nordmenn er utålmodig og krever at Norge åpnet opp så raskt som mulig. Dette er ikke nødvendigvis riktig. Svært mange er bekymret for å åpne opp for tidlig, og den yngste delen av befolkningen er nok de sterkeste forsvarerne av å gjøre koronaprosessen i riktig tempo, sier Askheim.  

Opinion har publisert over 45 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med 10.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m.fl.

Ta kontakt med:
Ola Gaute Askheim

Ola Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Kontaktperson: