Nyhet
8.10.2015
8.10.2015

Negativ forbrukertillit: Flere pessimister enn optimister

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av
Opinions måling viser fallende forbrukertillit i Norge, nå negativ for ellevte måned på rad - den lengste perioden siden 2008. Forventninger til økonomi og arbeidsledighet er dystre, og påvirker forbrukernes kjøpsplaner.

Fallende oljepris, økende arbeidsledighet i deler av landet og meldinger om krevende tider for deler av norsk industri har i flere måneder ført til fallende forbrukertillit. I august var forbrukertillitsindeksen (CCI) negativ for ellevte måned på rad. Selv ikke under finanskrisen i 2008 ble det målt en så lang sammenhengende periode med svake forventninger som vi ser nå. Siden oktober i fjor har det vært flere som i overveiende grad har hatt en svakere enn en sterkere tillit til landets og egen økonomi samlet sett.

 

Opinion har målt den norske forbrukertilliten siden 2007. Hver måned kartlegger vi forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene. Tallenes tale er tydelig: Forbrukerne har blitt mer pessimistiske det siste året. I august var indeksen på minus 6,1 poeng, det nest laveste nivået i 2015.  I tillegg til svekket tillit til landets økonomi og egen økonomi det kommende året, er det stadig flere som tror at arbeidsledigheten vil være høyere om ett år. Nå er det 71 prosent i det landsrepresentative utvalget som tror at arbeidsledigheten vil være litt eller mye høyere om 12 måneder. Kun syv prosent tror den vil være litt eller mye lavere.

 

Selv om tilliten til landets økonomi faller sterkere, og er på sitt laveste nivå siden september 2008, er også tilliten til egen økonomi betydelig svekket det siste året. Det påvirker også forbrukernes kjøpsplaner – vilje til større innkjøp og investeringer som bil, bolig/fritidsbolig og oppussing. I august registrerte vi den laveste kjøpsindeksen så langt i år. Jo lavere CCI, desto mindre villige vil forbrukerne være til å bruke penger på større innkjøp og investeringer som bil, bolig og fritidsbolig. Det knytter seg stor spenning til resultatene fra målingen i september, både når det gjelder forbrukertilliten og kjøpsplanene. Opinion publiserer forbrukertillitsindeksen (CCI) siste fredag i hver måned.

 

For mer informasjon om målingen, ta kontakt med seniorrådgiver Henrik Høidahl på telefon 99261015 eller mail hh@opinion.no.

Kontaktperson: