Nyhet
10.2.2023
10.2.2023

Nei til russisk deltagelse i internasjonale konkurranser

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av
En ny undersøkelse fra Opinions samfunnsmonitor viser at 58% av nordmenn mener russiske utøvere ikke bør delta i internasjonale konkurranser, med en klar alders- og regionforskjell i holdninger.

Av Tove Botnen

6 av 10 nordmenn (58 prosent) svarer nei på spørsmål om utøvere fra Russland bør få delta i internasjonale konkurranser. 14 prosent svarer «Ja, uansett», mens 2 av 10 (19 prosent) svarer «Ja, men under nøytralt flagg». 8 prosent svarer at de ikke vet. Det viser en ny undersøkelse fra Opinions samfunnsmonitor.

- Utestengelse av russiske utøvere har støtte i befolkningen. Flertallet mener at russiske utøvere ikke bør få delta på internasjonale idrettsarrangementer, sier Tove Botnen som er ansvarlig for Opinions samfunnsmonitor.

Tove Botnen er ansvarlig for Opinions Samfunnsmonitor. Foto: Jojo Studio.

Samtidig synes en av tre nordmenn at russiske utøvere bør får delta, og det er særlig de yngre som mener dette.

- At én av tre nordmenn mener russiske utøvere bør få delta, kan tyde på at en del nordmenn mener utestengelse ikke er riktig virkemiddel. Det er særlig to grupper som er mer positive til russiske deltagelse, det er unge og folk som bor i Nord-Norge, sier Tove Botnen.

Blant de under 30 år mener flertallet at utøvere fra Russland bør få delta.

Nærmere 6 av 10 (56 prosent) som er i alderen 18-29 år mener russiske utøvere bør få delta, hvorav 27 prosent svarer «Ja, uansett» og 29 prosent svarer «Ja, men under nøytralt flagg». 36 prosent svarer nei, mens 8 prosent svarer at de ikke vet.

Folk i Nord-Norge er mest positive til russisk deltagelse.

4 av 10 (40 prosent) som bor i Nord-Norge mener russiske utøvere bør få delta, 5 av 10 sier nei, og resten svarer at de ikke vet.

4 av 10 nordmenn mener at Norge bør boikotte idrettsbegivenheter hvor idrettsutøvere fra Russland får delta.

42 prosent mener Norge ikke bør boikotte, mens 14 prosent svarer at de ikke vet.

- Nordmenn er mer delt i synet på om Norge bør boikotte idrettsbegivenheter hvor russere deltar, med en liten overvekt er for boikott, sier Botnen.

Flere menn enn kvinner mener vi bør boikotte idrettsbegivenheter hvor russiske utøvere deltar.

Halvparten av norske menn (51 prosent) mener Norge bør boikotte idrettsbegivenheter hvor idrettsutøvere fra Russland får delt. Mot 37 prosent av kvinnene.

Færre unge mener vi bør boikotte

32 prosent i alderen 18 – 29 år er for å boikotte, mens 69 prosent er imot. 9 prosent svarer at de ikke vet.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført i Opinions samfunnsmonitor, i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen over 18 år på 1003 personer i uke 5 (23.-29. jan) 2023. Opinions samfunnsmonitor gjennomføres annenhver uke og belyser ulike dagsaktuelle problemstillinger i det norske samfunnet. Undersøkelsen ble gjennomført via telefon.

----

Spørsmålsformulering

  1. Bør utøvere fra Russland få lov til å delta i internasjonale konkurranser?
  • Ja, uansett
  • Ja, men under nøytralt flagg
  • Nei
  • Vet ikke
  • Bør Norge boikotte idrettsbegivenheter hvor idrettsutøvere fra Russland får delta?
  • Ja
  • Nei
  • Vet ikke
Kontaktperson: