Nyhet
10.1.2023
10.1.2023

Ni av ti nordmenn sparer strøm

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av
Oppdag hvordan nordmenn reagerer på høye strømpriser: sparevaner, bekymringer og tilliten til regjeringens tiltak. Få innsikt i kjønn- og aldersgruppenes ulike holdninger og forventninger til fremtidige strømpriser.

Strømregningen bekymrer og nesten alle sparer strøm for tiden. Seks av ti har ikke tillit til regjeringens strømpakke.

Nesten ni av ti nordmenn (87 %) forsøker å spare strøm og syv av ti er bekymret for strømprisene (71 %). Det viser en ny undersøkelse fra Opinions samfunnsmonitor.

Kvinner sparer mer på strømmen enn menn, og de eldre mer enn de yngre.

- Omtrent hele befolkningen sparer på strømmen for tiden. Oslo-folk fryser mest her til lands på grunn av strømsparingen, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion. 

Totalt oppgir tre av ti nordmenn (28 %) at de fryser ofte på grunn av strømsparing. Oslo topper landsstatistikken hvor fire av ti sier det samme (39 %).

Lav tillit til regjeringens strømtiltak

Seks av ti nordmenn har ikke tillit til regjeringens strømtiltak og -støtteordninger (59 %), mens 35 prosent har tillit. Resten vet ikke.

- Et flertall i befolkningen mangler tillit til regjeringens strømpakke, og menn er mest kritiske, sier Clausen.

Flertallet kan spare mer strøm

Samtidig viser undersøkelsen at mange nordmenn kan spare mer strøm enn det de allerede gjør. 52 prosent er enig i at de kan spare mer strøm enn det de gjør i dag, mot 46 prosent som er uenig. 

- Selv om nordmenn bekymrer seg for strømprisene og forsøker å spare strøm, er det likevel tydelig at mange mener de kan spare enda mer, sier Clausen.

De yngre mener i størst grad at de kan spare mer strøm. To av tre (66 %) som er under 40 år oppgir at de kan spare mer strøm enn de gjør i dag, mot omtrent en av tre (37 %) som over 60 år.

Nora Clausen påpeker at langt i fra alle mener de kan spare mer strøm, og det er spesielt pensjonister som oppgir dette, hvor hele 62 prosent sier at de ikke kan spare mer strøm.

Forventer fortsatt høy strømpris

De fleste nordmenn tror at strømprisene enten vil holde seg på dagens nivå (44 %) eller øke i løpet av året (29 %). Kun 18 prosent tror at strømprisene vil falle. Resten vet ikke.

Nora Clausen er seniorrådgiver og partner i Opinion.

Undersøkelsen er gjennomført i Opinions samfunnsmonitor, i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen på 1003 personer i januar 2023. Opinions samfunnsmonitor gjennomføres annenhver uke og belyser ulike dagsaktuelle problemstillinger i det norske samfunnet.

Kontaktperson i Opinion: Seniorrådgiver og partner Nora Clausen, nora@opinion.no, 984 03 047

Kontaktperson: