Korona
25.9.2020
25.9.2020

Ni av ti positive til «pub-registrering»

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av

Nordmenn er overveldende positive til at skjenkesteder registrerer alle gjestene som har vært til stede. Samtidig fortsetter støtten til full skjenkestopp etter midnatt på syvende uke.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 4.149 nordmenn om de synes at det er en riktig beslutning at det er innført full skjenkestopp i hele landet etter midnatt. I tillegg om man er positiv eller negativ til registrering av gjester.

På spørsmål om nordmenn er positive eller negative til et mulig tiltak om at alle serveringssteder og skjenkesteder skal registrere alle gjestene som har vært til stede, svarer hele 85 prosent at de er positive. 15 prosent er negative.

For en uke siden varslet Oslo kommune at serverings- og skjenkesteder anbefales å registrere gjestenes kontaktinformasjon, slik at en eventuell smittesporing blir enklere.

I Oslo svarer hele 88 prosent denne uken at de er positive til registreringen.

- Egentlig er det overraskende at nordmenn er såpass entydig positive til registrering, gitt at personvern står sterkt i Norge og at vi ikke har fått mye tid til å vende oss til tanken om at kommunen kan få vite at vi tok en tur på byen, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Fortsatt støtte til skjenkestopp

Mer enn to av tre nordmenn støtter beslutningen om skjenkestopp (68 %). 20 prosent gjør det ikke, mens 13 prosent er usikre eller vet ikke.

Støtten til fortsatt skjenkestopp har i september falt med 3 prosentpoeng sammenlignet med august. Regjeringen besluttet 7. august å forby alkoholservering etter midnatt i hele landet.

- Selv etter syv uker med skjenkestopp er støtten høy landet rundt til fortsatt full skjenkestopp etter midnatt, sier Clausen.

De under 30 år støtter i noe mindre grad skjenkestopp, men også her støtter flertallet forbudet.

Private fester

Norsk koronamonitor har denne uken spurt 1.328 nordmenn om de har planer om å invitere mer enn 10 personer til arrangement i deres private hjem i løpet av 2020. 14 prosent sier ja til dette, mens 79 prosent svarer nei. Resten vet ikke.

Oslo kommune innførte denne uken forbud mot private samlinger på over 10 personer.

- Etter Oslo innførte forbudet, oppgir 14 prosent av Oslos befolkning at de har planer om slike arrangement – med andre ord det samme som landsgjennomsnittet, sier Clausen.

Oslo har fortsatt en stigende smittetrend og har varslet at det vurderes å innføre svært inngripende tiltak dersom utviklingen fortsetter.

Denne uken oppgir 61 prosent av innbyggerne i Oslo at de er fornøyde med hvordan kommunen håndterer koronasituasjonen. Dette er nøyaktig samme nivå som tidligere (før pressekonferansen forrige fredag), samt er lavest i landet.

Opinion har publisert over 120 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med over 14.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m. fl.

Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute Askheim

Ola Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Kontaktperson: