Korona
4.5.2020
4.5.2020

Nordmenn flest bruker mindre penger for tiden

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av

53 prosent av alle nordmenn sier at pengeforbruket deres nå er lavere enn i en normal uke før koronautbruddet. Kun 7 prosent har fått høyere pengeforbruk, mens resten sier det er uendret.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt cirka 4.500 nordmenn om deres pengeforbruk etter koronautbruddet.

Klar nedgang

På spørsmål om pengeforbruket ditt er høyere, lavere eller uendret den siste uken, sammenlignet med en normal uke før koronautbruddet, svarer et klart flertall at pengeforbruket er blitt lavere. Kun 7 prosent oppgir høyere pengeforbruk.

- Uansett alder, kjønn eller geografi, så sier de fleste at de har fått lavere forbruk etter korona, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Blant de over 60 år sier kun 3 prosent at de har høyere pengebruk nå, og hele 57 prosent at det er lavere enn normalt. Blant de under 30 år oppgir 11 prosent høyere pengebruk og 53 prosent lavere.

- Korona har endret det meste for de fleste, det gjelder også pengeforbruk. Fire av ti sier riktig nok at pengebruken er uendret sammenlignet med tiden før korona, men nordmenn flest har endret pengeforbruket og da i all hovedsak til et lavere forbruk, sier Askheim.

Mindre privat forbruk merkes på økonomien

Om man er i arbeid eller ikke, har lite å si for endringer i pengebruken, og de svarer omtrent det samme. Det er en tendens til at de som er flere i husstanden, i større grad sier at de har høyere pengeforbruk nå enn ellers, men også her sier flertallet at pengeforbruket er blitt lavere.

- Folk har nok blitt mer forsiktig, mer bevisst på egen økonomi og merker usikkerheten i arbeidsmarked. Men minst like viktig er det nok at mange har vært hjemme og det ikke har vært lett å bruke penger heller. Når nordmenn ikke bruker penger, påvirker dette også norsk økonomi, sier Askheim.

Opinion har publisert over 40 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor offentliggjør fortløpende nye tall på hvordan nordmenn håndterer koronasituasjonen.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har også etablert et nasjonalt befolkningspanel med 10.000 nordmenn for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m.fl.

Ta kontakt med:
Ola Gaute Askheim

Ola Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Kontaktperson: