Nyhet
9.12.2022
9.12.2022

Nordmenn positive til å ta imot flere ukrainske flyktninger

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av
Opinions Samfunnsmonitor avdekker at 72% av nordmenn støtter at Norge tar imot flere ukrainske flyktninger, med en bred enighet på tvers av aldersgrupper, bosted og kjønn.

Syv av ti (72 prosent) nordmenn er positive til at Norge tar imot flere flyktninger fra Ukraina enn det Norge allerede har gjort. Bare 7 prosent er negative, mens resten sier verken eller, eller vet ikke. Dette viser helt ferske tall fra *Opinions samfunnsmonitor.

Samstemte Nordmenn

Nordmenn er rett og slett enig i at Norge bør ta imot flere flyktninger enn hva vi allerede har gjort, uavhengig av alder, bosted eller kjønn. I undersøkelser ser vi ofte variasjon i meninger avhengig av alder, hvor folk bor og kjønn. Det er interessant å se at nordmenn er samstemt når det gjelder å ta imot ukrainske flyktninger, sier seniorrådgiver i Opinion Sunneva Kilsti.

Sunneva Kilsti er seniorrådgiver og partner i Opinion.

Norge har tatt imot om lag  35 000 flyktninger fra Ukraina. Neste år forventes det at vi tar imot om lag like mange. Disse vil bosettes spredd over hele landet. «I November bad statsminister Jonas Gahr Støre kommunene om å forberede seg på å ta imot flere flyktninger fra Ukraina fremover. Da er det jo en fordel at alle landsdeler er positive til å ta imot flere» fortsetter Kilsti.

   

De med høyere utdanning EKSTRA POSITIVE

Det er imidlertid en gruppe som skiller seg ut som ekstra positive til å ta imot flere flykninger fra Ukraina, nemlig de med høyere utdanning. Her oppgir 8 av 10 at de er positive til å ta imot flere flyktninger. «Dette samsvarer med funn fra andre undersøkelser. SSB har også dokumentert at personer med høy utdanning er mer positive til innvandrere og innvandring enn det lavt utdannede er. Det som er det mest interessante med disse tallene er at det er så bred enighet i om at Norge bør ta imot flere flyktninger», sier Kilsti.  

Har du spørsmål til artikkelen? Ta kontakt med Tove Botnen på tove@opinion.no.

OM INNSIKTEN

Tallene presentert i denne artikkelen baserer seg på en landsrepresentativundersøkelse som er vektet på kjønn, alder og bosted. Undersøkelsen var i felt i perioden 28. november til 4. desember 2022. Den har 1026 respondenter, som gir statistiske feilmarginer på maksimalt 3,2%. Undersøkelsen ble gjennomført på web.

*Opinions Samfunnsmonitor gir svar på de mest dagsaktuelle problemstillingene i det norske samfunnet. Vi gjennomfører annenhver uke en landsrepresentativ meningsmåling, hvor vi belyser de viktigste spørsmålene som diskuteres akkurat nå. Det er åpning for å stille egne spørsmål i Opinions Samfunnsmonitor, ta kontakt med tove@opinion.no for pris og tidsfrister.

Kontaktperson: