Nyhet
29.1.2018
29.1.2018

Nordmenn starter året med rekordstor optimisme

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av

Ikke siden Opinion begynte målingene i 2007, har forbrukerne vært mer optimistiske i årets første måned. Årets første forbrukertillitsmåling viser en økning fra 7,3 poeng i desember til 13,1 poeng i januar. Forbrukertilliten (CCI) er nå 7,2 poeng høyere enn på samme tid i fjor. - Forbrukerne innleder 2018 med betydelig optimisme. Det er særlig troen på landets økonomi og arbeidsmarkedet fremover som trekker opp forbrukertilliten, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion. Ikke siden juni 2011 har troen på landets økonomi vært større. Arbeidsledighetsindeksen er på sitt laveste nivå siden august i fjor. - Også folks spareplaner øker markant i januar, noe som kan ha sammenheng med at stadig flere tror at rentene vil være høyere om 12 måneder, sier Høidahl. Målingen er gjennomført i perioden 9. – 15. januar. Neste måling kommer 23. februar. Forbrukertillitsindeksen (CCI) er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene. Les mer: Forbrukertillitsindeksen 26. januar 2018 Tidligere målinger:

Kontaktperson: