Nyhet
5.12.2023
5.12.2023

Nordmenn sympatiserer med palestinerne

Dette er en kommentar skrevet av
Elise Oseid
Analytiker
Dette er en analyse skrevet av
Elise Oseid
Analytiker

Nordmenn sympatiserer med palestinerne og synes Israels motangrep ikke står i forhold.

En ny undersøkelse fra Opinions samfunnsmonitor viser at kun 11 prosent har mest sympati med israelerne, mens 37 prosent har mest sympati med palestinerne.

– Det er liten tvil om at nordmenn har mer sympati for palestinerne enn israelerne i den pågående krigen, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

På spørsmål om man har mest sympati med israelerne eller palestinerne i den nye krigen mellom Israel og Hamas som brøt ut 7. oktober, svarer 37 prosent palestinerne, 11 prosent Israelerne, 24 prosent begge like mye og 14 prosent ingen av dem. Resten vet ikke.

Både blant kvinner og menn og i alle aldersgrupper er det overvekt som sympatiserer mer med palestinerne enn med israelerne.

I alle partier har overvekt av velgerne mest sympati for palestinerne, unntaket er i KrF og Frp hvor det er motsatt.

Står ikke i forhold

Kun 15 prosent i befolkningen synes at Israels motangrep står i forhold til Hamas’ angrep på Israel 7. oktober. Flertallet (52 %) svarer nei, mens resten vet ikke.

– Selv om flere peker på Hamas enn Israel som hovedansvarlig for krigen, mener et flertall at Israels motangrep ikke står i forhold, sier Clausen.

En av fire nordmenn (25 %) mener at Hamas har hovedansvaret for krigen som brøt ut 7. oktober. Nesten like mange mener at Israel har hovedansvaret (22 %). Resten mener at begge har like mye ansvar (33 %), andre, eller vet ikke.

Frykter større krig

I undersøkelsen sier også en av tre (36 %) at de tror det er fare for at krigen vil utvides til å foregå i flere land eller regioner. Litt færre svarer nei (25 %), mens 39 prosent vet ikke.

Undersøkelsen er gjennomført i Opinions samfunnsmonitor, i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen på 1036 personer i november 2023. Opinions samfunnsmonitor gjennomføres løpende og belyser ulike dagsaktuelle problemstillinger i det norske samfunnet.

Kontaktperson i Opinion: Seniorrådgiver og partner Nora Clausen, nora@opinion.no, 984 03 047