Nyhet
13.2.2023
13.2.2023

Nordmenn vil ikke oppheve sexkjøp-forbudet

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av
Opinions nyeste undersøkelse avdekker nordmenns holdninger til sexkjøpsloven og seksuell lavalder. Få støtter oppheving av forbud og reduksjon av lavalder.

Flertallet i befolkningen er imot å oppheve forbudet mot sexkjøp.

I en ny undersøkelse fra Opinions samfunnsmonitor svarer 55 prosent av befolkningen at de er imot å oppheve forbudet mot sexkjøp. 23 prosent er for, mens resten vet ikke.

I 2009 ble det forbudt å kjøpe sex i Norge. Nylig kom rapporten til det regjeringsutnevnte Straffelovrådet hvor de anbefaler å avkriminalisere sexkjøp. Rapporten er nå på høring.

- Det å avkriminalisere sexkjøp har liten støtte i befolkningen, og dette gjelder spesielt blant kvinner, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion. 

Kun en av ti kvinner (11 prosent) oppgir at de er for å oppheve forbudet, 69 prosent er mot, resten vet ikke. Menn er mer delt på midten, hvor 35 prosent støtter å oppheve forbudet, mens 40 prosent er mot.

I alle aldersgrupper er det flere som er mot enn for å oppheve sexkjøp-forbudet.

Motstand i alle partier

Fremskrittspartiets velgere er mest positive til å oppheve forbudet mot sexkjøp (39 prosent), tett fulgt av velgerne til Venstre (35 prosent), men i begge partiene er det også her overvekt som er imot å oppheve forbudet, hvor henholdsvis 48 og 41 prosent svarer dette. Resten svarer vet ikke.

Både Fremskrittspartiet og Venstre har programfestet å oppheve sexkjøpsloven.

Motstanden mot å oppheve forbudet er størst blant KrFs velgere (92 %), fulgt av SV (69 %) og Rødt (62 %).

Vil ikke senke seksuell lavalder

Straffelovrådet foreslår også å senke den seksuelle lavalderen i Norge fra 16 til 15 år. Dette har i enda mindre grad støtte i befolkningen, enn å oppheve sexkjøp-forbudet. Kun 15 prosent er for, mens 73 prosent mot, resten vet ikke.

- Nesten tre av fire nordmenn er imot å senke den seksuelle lavalderen til 15 år. Motstanden er også stor blant de yngre, sier Clausen.

Blant de under tretti år er 70 prosent mot å senke lavalderen, 10 prosent er for, mens resten vet ikke. Den samme tendensen gjelder i all hovedsak for andre aldersgrupper, men de over 60 år skiller seg ut som noe mer positive, hvor 24 prosent er for.

17 prosent av menn og 12 prosent av kvinner er positive til å senke lavalderen til 15 år. Venstres velgere er mest positive (30 %), fulgt av Ap (22 %), Frp og Sv (begge 20 %).

Nora Clausen er seniorrådgiver og partner i Opinion.

Undersøkelsen er gjennomført i Opinions samfunnsmonitor, i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen på 1003 personer i januar 2023. Opinions samfunnsmonitor gjennomføres annenhver uke og belyser ulike dagsaktuelle problemstillinger i det norske samfunnet.

Kontaktperson i Opinion: Seniorrådgiver og partner Nora Clausen, nora@opinion.no, 984 03 047

Kontaktperson: