Nyhet
24.11.2023
24.11.2023

CCI nov 2023: Ny nedgang i forbrukertilliten

Dette er en kommentar skrevet av
Henrik Høidahl
Seniorrådgiver og fagsjef
Dette er en analyse skrevet av
Henrik Høidahl
Seniorrådgiver og fagsjef
Forbrukertilliten svekker seg i november og er på sitt laveste nivå siden mai. Nordmenn har begynt å tære på oppsparte midler.

Nye tall fra Opinion viser at forbrukertillitsindeksen (CCI) er på minus 24,6 poeng i november, en nedgang fra minus 22,7 i oktober.

Forbrukertillitsindeksen er markant lavere nå enn tidligere i høst

Både troen på egen og landets økonomi om 12 måneder, sammenlignet med i dag, går markant ned fra oktober til november, viser november-målingen til Opinion. Det bidrar til at den samlede forbrukertillitsindeksen (CCI) faller i november, i likhet med i oktober, og er med minus 24,6 poeng på sitt laveste nivå siden mai. Den har vært negativ siden november 2021 og nådde et historisk bunnpunkt i fjor høst. Indeksen går fra minus 100 til 100 poeng. Med CCI under null, venter nordmenn i overveiende grad en svakere økonomi.

– Kun fire ganger siden 2007 har indikatoren for sparing vært lavere, alle ganger siden oktober i fjor. Det tæres på oppsparte midler nå, sier Henrik Høidahl, fagsjef for politikk og samfunn i Opinion.

- Troen på husholdningens og landets økonomi om 12 måneder fikk et lite oppsving på sensommeren og inn i august, men så falt de to indikatorene på forbrukertillit markant utover høsten, samtidig med nye rentehevinger fra Norges Bank. Den økte rente byrden og måneder med prisvekst slår inn og fører til lavere kjøpekraft og sannsynlighet for sparing, sier Henrik Høidahl, fagsjef for politikk og samfunn i Opinion.

- Kun fire ganger tidligere i tidsserien fra 2007 har indikatoren for sparing de kommende 12 månedene vært lavere, alle ganger siden oktober i fjor. Det er snarere oppsparte midler det nå tæres på, påpeker Høidahl.

- Prognoser for neste år som viser at prisveksten vil avta, at renten ikke skal videre opp og at lønnsveksten forventes å bli høyere enn prisveksten har ikke smittet over på nordmenns fremtidstro ennå. 40 % tror i novemberundersøkelsen at husholdningens økonomiske situasjon vil være litt eller mye dårligere om ett år, mot 36 % i oktober. 19 % tror den vil være litt eller mye bedre, mot 22 % i forrige måned, sier Høidahl i Opinion.

Fallende forbrukertillit gjennom høsten gjenspeiles også i kjøpsindeksen, som sier noe om sannsynlighet for kjøp av større forbruksvarer, bil, bolig og oppussing. Den er i oktober og november på sitt laveste i år, viser målingen.

Les mer om forbrukertillitsindeksen (CCI) og se tidligere målinger og historisk data her.

Undersøkelsen er gjennomført 7.-14 november i et landsrepresentativt utvalg på 1036 personer over 18 år. Neste CCI-måling publiseres fredag 15. desember.

Om CCI:

ConsumerConfidence Index Indeksen (CCI) er et anerkjent internasjonalt mål på forbrukernes tillit. Det brukes i alle EU-land.

Beregningsmetode:

CCI er et gjennomsnitt avforbrukernes vurdering av 1) husholdningens økonomi nå og 2) om 12 måneder, forventninger til 3) landets økonomi om 12 måneder og 4) husholdningens kjøp av større forbruksgoder om 12 måneder.

Hver delindeks er slik at tallet er 100 hvis alle venter sterk positiv endring, og minus 100 hvis alle venter sterk negativ endring. Hvis alle venter ingen endring blir tallet lik 0. Med CCI over 0, kan vi si atforbrukerne i overveiende gradventer sterkere økonomi. Hvis CCIer under 0, venter de ioverveiende grad svakereøkonomi.

ForbrukerMeteret™:

ForbrukerMeteret™ kjøres månedlig som en web-omnibus og kartlegger forbrukernes tillit og forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsmarkedet, planer for forbruk og sparing og andre spørsmål knyttet til forbruk og økonomi. Resultatene er basert på månedlige landsrepresentative utvalg (1000 intervjuer).