Nyhet
10.3.2023
10.3.2023

Nytt bunnivå for Ap

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av
Ap faller til historisk lave 15,5%, mens Høyre når rekordhøye 36,9% i ny Opinion-måling. Finn ut hvordan velgerflukt, politiske utfordringer og mulige regjeringskonstellasjoner påvirker det norske politiske landskapet.

Ap måles til rekordlave 15,5 prosent. Dette er den laveste oppslutningen partiet har fått på Opinions målinger.

Høyre måles til rekordhøye 36,9 prosent, fram 5 prosentpoeng fra februar. Torbjørn Jagland gikk i sin tid av fordi Ap ikke oppnådde 36,9 prosent ved valget i 1997. Den gang fikk partiet 35 prosent ved valget. En slik oppslutning virker nå som en fjern drøm om en svunnen tid.  Erna Solberg på sin side tar nok målinger på 30-tallet som en bekreftelse på at hun har veldig gode muligheter for å bli statsminister igjen.

Tung vinter for Ap

Det har vært et vanskelig år så langt for Ap med fokus på dårlige kår i eldreomsorgen, mangel på helsepersonell og uenigheter om vedtekter i forbindelse med medlemsveksten hos Nidaros sosialdemokratiske forum. Sist i rekken av vanskelige saker var konflikten om vindturbinene på Fosen i forrige uke.  

I sum bidrar dette til et parti som stadig må stå i vanskelige saker, og oppslutningen tyder på at velgerne synes partiet håndterer sakene lite godt. 6 av 10 velgere har forlatt partiet siden valget i 2021. 30 prosent av de som stemte Ap ved forrige valg oppgir nå at de er usikre på hva de skal stemme, noe som tilsvarer 237 000 velgere.

Tidsserie på partimålingene det siste året
Utvikling på målingene siste året.

Høyre nært flertall sammen med Krf og Venstre

Høyres oppslutning ligger nå 16,5 prosent høyere enn valgresultatet i 2021. Sist gang Høyre ble målt på dette nivået var i februar 2013 (36 %). Høyre henter hele 102 000 velgere fra Ap, 63 000 fra Sp og 32 000 fra Venstre. Samtidig mobiliserer de 149 000 fra gruppen som ikke stemte ved forrige valg. I tillegg har partiet høy lojalitet: 84 prosent som stemte Høyre i 2021 vil stemme på partiet igjen.  I sum gir dette meget hyggelige tall for Erna Solbergs parti.

Det må imidlertid påpekes at oppslutningen på 36,9 prosent avviker fra andre målinger gjort den siste tiden. I Opinions måling for Altinget/ABCNyheter som ble publisert i uke 9, var Høyre på 32,5 prosent, og på snittet av alle målinger utført i mars har partiet 31,8 prosent:

http://www.pollofpolls.no/?cmd=Stortinget&do=snitt&yw=202303

Det gjenstår å se på andre målinger fremover om den høye oppslutningen kan bekreftes, eller om denne målingen er et tilfeldig utslag.

Med Høyres rekordhøye oppslutning kan det åpne seg flere muligheter når det gjelder partisammensetningen av en eventuell borgerlig regjering. Høyre og Frp har flertall alene med 89 mandater. I tillegg oppnår Høyre, Venstre og KrF til sammen 83 mandater, og er med det kun 2 mandater unna flertall.

Rødt går tilbake

Rødt går signifikant tilbake sammenlignet med februar-målingen, og er nå nede på 5 prosent.  Nedgangen skyldes primært at partiet henter færre velgere fra Sp sammenlignet med i februar. Samtidig var Rødt i pluss mot SV i februar, men nå er dette snudd til et nettotap av velgere til konkurrenten på venstresiden.

Mandatfordeling for ulike regjeringskonstellasjoner for februar / mars 2023
Mandatfordeling for ulike regjeringskonstellasjoner

Opinion utarbeider partibarometeret på oppdrag fra Dagsavisen og FriFagbevegelse. Se Dagsavisens omtale her.

Opinions partibarometer publiseres hver måned. Barometeret for januar er basert på 999 telefonintervjuer hvor 699 respondenter har avgitt svar om partipreferanse. Feilmarginene for partiene varierer mellom 1 og 3 prosentpoeng. Intervjuene er gjennomført på telefon i perioden 28. februar til 6. mars 2023.

Har du spørsmål til målingen? Ta kontakt med Martin Stubban.
Kontaktperson: