Nyhet
25.8.2023
25.8.2023

Økende optimisme blant forbrukerne

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av
Forbrukertillitsindeksen i Norge når høyeste nivå siden juni i fjor, på minus 20,4 poeng. Troen på egen og landets økonomi styrkes, men tilliten er fortsatt historisk lav ifølge Opinion

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er på minus 20,4 poeng som er høyeste nivå siden juni i fjor.

Alle de fire indikatorene som utgjør forbrukertillitsindeksen går i positiv
retning i august.

- Det er størst fremgang for troen på egen og landets økonomi fremover, sier Henrik Høidahl, fagsjef for politikk og samfunn i Opinion.

Selv om det er er færre pessimister og flere optimister enn det har vært på lenge, så er forbrukertilliten fortsatt historisk lav.

- Indeksen er negativ for 22. måling på rad. Det vil si at det siden november 2021 har vært flere som forventer negativ enn positiv endring, sier Høidahl.

Undersøkelsen er gjennomført 8.-15. august i et landsrepresentativt utvalg på 1051 personer over 18 år. Neste CCI-måling publiseres fredag 29. september.

Forbrukertillitsindeksen (Consumer Confidence Index - CCI) er et internasjonalt mål på forbrukernes tillit, og brukes i alle EU-land. Forbrukertillitsindeksen er et gjennomsnitt av forbrukernes vurdering av egen og landets økonomi og forventninger til kjøp av større forbruksgoder.

Tidligere målinger:

Kontaktperson: