Nyhet
16.12.2016
16.12.2016

Økt tillit i adventstida

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av

Årets siste tillitsmåling viser et oppsving i forbrukertilliten. Indeksen ligger nå på 4,7, som er en oppgang på 2,2 poeng fra november.


 

- Dette er syvende måned på rad at tillitsindeksen er positiv, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.


 

For ett år siden var indeksen på minus 11,7 poeng, og den holdt seg på minussiden frem til i sommer. I mai i år hadde indeksen vært på minussiden i 20 måneder på rad.


 

- Pilene har pekt riktig vei denne høsten. Arbeidsledighetsindeksen har endret seg aller mest i positiv retning gjennom 2016, i takt med rapporter om lavere arbeidsledighet, sier Høidahl.


 

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er et gjennomsnitt av nordmenns forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.


 

Se også: Forbrukertillitsindeksen desember 2016


 


 


 


 

Kontaktperson: