Folkogfag
3.11.2023
3.11.2023

Ole Brauteset fra Opinion kåret til Årets Innovatør

Dette er en kommentar skrevet av
Ole Petter Nyhaug
Kreativ leder
Dette er en analyse skrevet av
Ole Petter Nyhaug
Kreativ leder
Stordata Reisevaneundersøkelsen (S RVU) er et teknologisk og metodisk nyskapende prosjekt under ledelse av Opinions Ole Brauteset. I går vant han prisen som Årets Innovatør på bransjens årlige fest og konferanse.

Det er Strategi- og Analyseforeningen som deler ut prisen, som ble kunngjort under den årlige Strategi- og Analysedagen 2. november. 2023 var første året prisen deles ut, og det er ekstra stas at den første prisvinneren hører til hos oss i Opinion. Her er hva juryen sier om prisen og årets prisvinner, som altså er den første av sitt slag:

Personen eller prosjekteamet som får denne prisen skal tilfredsstille noen eller alle disse kriteriene:

  • Har gjennomført eller lansert noe nytt innen strategi og/eller markedsanalyse, enten det handler om metode, analyse, samarbeid eller formidling, og som
  • Kan vise til effekt som resultat av dette
  • Kan bidra til å utvikle eller utfordre etablert praksis i bransjen
Bransjeveteranen Ole Brauteset fra Opinion mottar stolt prisen som Årets Innovatør for prosjektet Stordata RVU. (Foto: Strategi- og analyseforeningen)

Juryens begrunnelse

I dette prosjektet (Stordata RVU), initiert og ledet av Ole Brauteset som del av Nasjonal Reisevaneundersøkelse, har Opinion, Kogenta og Norstat revolusjonert måten reisevaneundersøkelser gjennomføres.

Tradisjonelle reisevaneundersøkelser er lange, svært detaljerte og krever mye av respondentene, både når det kommer til forståelse av definisjoner, utholdenhet og ike minst hukommelse. I prosjektet Stordata RVU har respondenter (med aktivt og bevisst samtykke) delt sine reiser og bevegelser via mobiltelefon. På denne måten har prosjektet levert et stort datasett med detaljerte reisedata, med høyere presisjon enn tradisjonelle reisevaneundersøkelser.

I tillegg har respondenter deltatt i en webbasert reisevaneundersøkelse, der de har fått presentert reiser de har gjennomført i et webgrensesnitt, bekreftet at de er korrekte eller korrigert det som ikke stemmer, før de har delt ekstra informasjon om de gjennomførte reisene.

Prosjektet har bekreftet hypoteser om underrapportering av reiser i tradisjonell RVU. Det har også erstattet deler av undersøkelsen med registerdata, og dermed redusert intervjulengden.

De delene av reisevaneundersøkelser som tidligere har vært belastet med høy usikkerhet, er erstattet med automatisk registrert informasjon fra mobiltelefonens lokasjonssporing eller offentlige registerdata.

Internasjonal anerkjennelse

Prosjektet ble presentert på ETC (European Transport Conference) av Ole Brauteset (Opinion) og Espen Jørgensen (Kogenta). Der skilte det seg ut fra alle andre bidrag som et nyskapende og revolusjonerende prosjekt, som har klart å gjennomføre noe mange aktører har snakket om i lengre tid, men ingen har klart å få til å fungere, verken teknisk eller praktisk.

Stordata RVU-prosjektet har utviklet løsninger som er i verdensklasse, faktisk i forkant av alt annet som finnes der ute. Dette er  ekte innovasjon på høyt nivå i vår bransje: ny teknologi, nye metoder og nye former for analyse og rapportering, alt utviklet fra bunn i tett samarbeid med oppdragsgiver. Og i front, som største pådriver underveis: Opinions egen Ole Brauteset.

Stolte kolleger gratulerer Årets innovatør!