Folkogfag
27.11.2023
27.11.2023

Opinion får fornyet Great Place to Work sertifisering

Dette er en kommentar skrevet av
Anniken Klyve
Community manager og markedskoordinator
Dette er en analyse skrevet av
Anniken Klyve
Community manager og markedskoordinator
‍For andre året på rad er Opinion sertifisert av Great Place to Work®. Etter flere år med betydelig vekst, i omsetning og antall ansatte, er vi ekstra fornøyd med å bli sertifisert i år igjen.

 

«Jeg er imponert over hvordan alle i Opinion er med å bygge den gode kulturen der vi vi verdsetter og støtter hverandre i en travel hverdag. Dette ser vi gir oss et stimulerende arbeidsmiljø som skaper felleskap og tilhørighet, noe som gjør oss stolte av å jobbe i Opinion. Men å ha tilfredse og motiverte medarbeidere er en kontinuerlig prosess, og vi jobber hele tiden med å forstå og møte behovene til våre ansatte for å sikre en positiv og bærekraftig arbeidskultur» Anne-Birgitte Høyerholt, COO i Opinion.

Great Place to Work-sertifiseringen reflekterer omfattende evalueringer av vårt arbeidsmiljø, lederskap, og ansattes meninger. Opinion har som strategisk mål å være bransjens beste arbeidsplass, og vi er derfor spesielt glade for anerkjennelsen av det vedvarende arbeidet med å skape en positiv arbeidskultur. Nå som vi teller over 50 ansatte understreker sertifiseringen også nødvendigheten av å ivareta våre verdier mens vi vokser.

100 % av våre medarbeidere sier at Opinion er et flott sted å jobbe

I fjor oppnådde vi en imponerende plassering som en av Norges ti beste arbeidsplasser (20-49 ansatte). Selv om vi er superstolte av å bli sertifisert i år, venter vi likevel i spenning for å se rangeringen etter at vi nå konkurrerer i en ny kategori med større bedrifter. Årets undersøkelse viser at alle som svarte synes dette er et flott sted å jobbe, så uansett rangering sitter vi igjen med et stort smil om munnen. Og et kakestykke eller to, naturligvis.

Vi er stolte over våre fantastiske kolleger som gjør Opinion til et flott sted å jobbe. Sammen vil vi fortsette å arbeidet for å opprettholde den gode Opinion-kulturen, og sørge for at alle trives på jobb. Vi takker alle våre ansatte for jobben hver enkelt gjør med å skape en god arbeidsplass på kontoret, hver dag.