Folkogfag
1.11.2022
1.11.2022

Opinions Ole Petter Nyhaug tildelt Mediaforums Hederspris 2022

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av
Ole Petter Nyhaug, en anerkjent trendanalytiker, ble tildelt årets hederspris for sin bemerkelsesverdige innsats i medie- og kommunikasjonsbransjen. Han har vært en sentral skikkelse i å øke bransjens kvalitet gjennom solid innsikt og analyse.

«Årets hedersprisvinner har gjennom en årrekke bidratt til å gjøre sine omgivelser litt klokere og litt mer åpne.» skriver juryen i sin begrunnelse.

Ole Petter er kjent for å være en utfordrer som alltid går litt lenger. Han er en enestående trendanalytiker som har formidlet forbrukertrender i en årrekke, og er mannen bak suksessen Consumer Stories (www.consumerstories.no). Torsdag 27. oktober mottok han årets hederspris på Clarion The Hub i Oslo da bransjeforeningen Mediaforum samlet medie- og kommunikasjonsbransjen til prisutdeling og fest.

Ole Petter mener selv at han ikke har gjort nok, og at det føles litt for tidlig med en hederspris, selv om han selvfølgelig syntes det var stor stas å motta prisen. Han beskriver seg selv som en tenker som brenner for å tilegne seg og formidle kunnskap og innsikt, men mener det står ennå større respekt av de som bruker innsikten i praksis og får verdi ut av den. Uansett:  Suksess i medie- og kommunikasjonsfaget handler om å bruke solid innsikt og analyse som grunnlag for beslutninger, slik juryen skriver i sin begrunnelse.

Juryens begrunnelse for årets Hederspris

Vi klipper like godt inn juryens begrunnelse i sin helhet, slik den ble opplest av fjorårets Hedersprisvinner Aina Lemoen Lunde, markedsdirektør i DNB:

"Årets hedersprisvinner har gjennom en årrekke bidratt til å gjøre sine omgivelser litt klokere og litt mer åpne. Er det mulig for en enkelt person å vesentlig bidra til å høyne kvaliteten på en hel mediebransje? Ja, årets hedersprisvinner har gjort nettopp dette. Ved standhaftig gjennom år, å opplyse, inspirere, utdanne og sette sine bransjekollegaer i stand til å bruke solid innsikt og analyse som grunnlag for sine beslutninger. I tillegg har vinneren kronisk utfordret og åpnet for nye perspektiv på nye og gamle problemstillinger. Alt via en formidlingsevne som ligger solid over snittet.

Årets prisvinner har evnet å formidle utvikling i forbrukertrender og forbrukeratferd på en måte som har gjort at bransjekollegaer har kunnet ta beslutninger med høyere kvalitet. I en tid hvor vår bransje er i kontinuerlig utvikling så er det utrolig viktig å følge med og oppdatere seg faglig for å være rustet til morgendagens utfordringer. Vinnerens engasjementet, kompetanse, samt troverdighet bidrar til å levere veldokumenterte mediedata av høy kvalitet. Dette gjør oss bedre rustet til morgendagens utfordringer. Heldigvis er kompetansen og formidlingsevnen til vinneren, fulgt av en vilje til å dele og engasjement i bransjen, slik at det kommer oss alle til gode.

Vinneren fyller hederspriskriteriene godt gjennom sitt virke gjennom mange år; som rådgiver og analytiker, og som en inspirerende, utfordrende og aktuell foredragsholder for bransjen, på ulike sider av bordet. Han var aktuell i går, han er like aktuell i dag – og det er ikke vi som er trendanalytikerne, men vi tør allikevel å spå at han kommer til å være like aktuell i morgen. Hedersprisen går til Ole Petter Nyhaug."

Ole Petter takket stolt for prisen og avsluttet med å oppfordre bransjens unge til å "ikke legg dere tidlig, hold ut til nachspielet". Han mener nemlig at han selv har hatt stor glede av de relasjonene han har fått ved å dele sene nattestimer med bransjekolleger. Ryktene sier han fulgte sitt eget råd utover kvelden.

Stolte kolleger i Opinion kaster seg på blant gratulantene.

Kontaktperson: