Nyhet
2.5.2018
2.5.2018

Oppsving i forbrukertilliten

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av

Etter en nedgang i februar og mars, øker nå tilliten til økonomien igjen. Forbrukertillitsindeksen (CCI) øker med 1,1 poeng, til 9,8 poeng, på aprilmålingen til Opinion. Dermed er tilliten på årets høyeste nivå siden januar. - Nordmenns tro på egen økonomi øker markant i april og ligger nå over gjennomsnittet for siste halvåret, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion. Også troen på landets økonomi og arbeidsmarkedet styrker seg noe. Derimot er folks spareplaner fortsatt på et relativt lavt nivå. - Forbrukernes planer om å spare og dermed øke formuen sin, er betydelig lavere enn for ett år siden. Dette har sammenheng med varsler om høyere boliglånsrente. Flertallet tror at renten er høyere om 12 måneder enn i dag, påpeker Høidahl.

Målingen er gjennomført i perioden 10. – 16. april. Neste måling kommer 25. mai. Forbrukertillitsindeksen (CCI) er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene. Tidligere målinger:

Kontaktperson: