Nyhet
28.5.2021
28.5.2021

Optimismen holder seg i mai

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av

Forbrukertilliten holder seg på et høyt nivå i mai, men faller svakt fra april.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) går beskjedent tilbake, fra 4,9 poeng i april til 4,4 poeng i mai, viser den siste tillitsmålingen til Opinion.

- Forbrukerne har fortsatt god og økende tro på norsk og egen økonomi ett år fram i tid, sier Henrik Høidahl, fagsjef for politikk og samfunn i Opinion.

Store deler av 2020 var preget av til dels sterk usikkerhet knyttet til landets og egen økonomi, spesielt den første tiden etter at Norge stengte ned i mars, da CCI falt dramatisk. Den kraftige nedturen for indeksen ble derimot nokså kortvarig.

- I januar og februar hadde CCI klatret til rundt nullpunktet, før den i mars og april styrket seg markant. Optimismen holder seg i mai, sier Høidahl.

Av de fire indikatorene som utgjør forbrukertillitsindeksen, er det indikatoren for innkjøp av større forbruksgoder de kommende 12 månedene, sammenlignet med de siste 12 månedene, som øker markant. Den er nå på sitt høyeste nivå på over seks år.

- Det er også verdt å merke seg at arbeidsledigheten faller for femte måned på rad og er på et rekordlavt nivå. Det vil si at stadig flere tror at arbeidsledigheten i landet vil være lavere om ett år. Det illustrerer den rådende optimismen, sier Høidahl.

Undersøkelsen er gjennomført 11. – 18. mai i et landsrepresentativt utvalg på 1000 personer over 18 år.

Neste CCI-måling publiseres fredag 25. juni.

Forbrukertillitsindeksen (Consumer Confidence Index - CCI) er et internasjonalt mål på forbrukernes tillit, og brukes i alle EU-land. Forbrukertillitsindeksen er et gjennomsnitt av forbrukernes vurdering av egen og landets økonomi og forventninger til kjøp av større forbruksgoder.

Tidligere målinger:

Kontaktperson: