Nyhet
28.4.2023
28.4.2023

Positive forventninger til egen økonomi

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av
Forbrukertilliten i Norge forblir lav på minus 22,3 poeng i april, men viser en oppadgående trend i troen på egen økonomi, ifølge Opinions nyeste måling.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er på minus 22,3 poeng i april. Troen på egen økonomi fortsetter å styrke seg.

Forbrukertilliten styrket seg kraftig i mars, og holder seg på samme nivå i april.

- Husholdningenes forventninger til egen økonomi om 12 måneder, sammenlignet med i dag, har gradvis styrket seg. I april er denne indikatoren på sitt høyeste nivå på et år, sier Henrik Høidahl, fagsjef for politikk og samfunn i Opinion.

 

Forbrukertilliten har økt betydelig siden høsten 2022. Gjennomsnittet for de fire siste månedene er på minus 24,7 poeng, mot minus 29,1 de fire forutgående månedene.

-  Særlig de to siste månedene er det blitt færre pessimister å spore, sier Høidahl.

Likevel er forbrukertilliten fortsatt på et lavt nivå, og pessimistene er stadig i overtall, hvor flere forventer dårligere, fremfor bedre, økonomi fremover (36 mot 22 prosent).

Undersøkelsen er gjennomført 11.-18. april i et landsrepresentativt utvalg på 1015 personer over 18 år. Neste CCI-måling publiseres fredag 26. mai.

Forbrukertillitsindeksen (Consumer Confidence Index - CCI) er et internasjonalt mål på forbrukernes tillit, og brukes i alle EU-land. Forbrukertillitsindeksen er et gjennomsnitt av forbrukernes vurdering av egen og landets økonomi og forventninger til kjøp av større forbruksgoder.

Tidligere målinger:

Kontaktperson: